Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, XXVII, 2015

ISSN:1015-0323
Anul:2015
Referință:XXVII, anul 2015
Descarcă fișierul:


Urmează 24 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, XXVII, 2015 Problematica războiului civil de șapte ani din cadrul Țaratului Asăneștilor (1211–1218). Studiu de caz / The problematics of the seven years’ civil war waged in the Vlacho-Bulgarian Empire (1211 – 1218). Case study, pag.7-24
2 Muzeul Național, XXVII, 2015 De la episcopia Ungrovlahiei la Mitropolia «A toată Ungrovlahia». Scurte considerații privind începuturile organizării Bisericii Țării Românești / From The Episcopate Of Ungro-Wallachia To The Metropolitan Church Of “All Ungro-Wallachia”., pag.25-33
3 Muzeul Național, XXVII, 2015 Some Preliminary Considerations on A Hoard of Fifteenth Century Ottoman Akçes, found in Budești, Vâlcea County, pag.35-58
4 Muzeul Național, XXVII, 2015 Un serviciu de ceai și cafea, din argint, marcat Christofle, din colecțiile MNIR / A Christofle silver tea and coffee service From The Collections, pag.59-74
5 Muzeul Național, XXVII, 2015 Două scrisori trimise de Maria și Ion Heliade Rădulescu lui Grigore Zossima, la Brussa, în 1852 și 1853 / Deux lettres envoyées par Maria, pag.75-84
6 Muzeul Național, XXVII, 2015 Albert de Burton – Un călător străin prin Țările Române la 1868 / Albert de Burton, A foreign traveller through the romanian lands in 1868, pag.85-92
7 Muzeul Național, XXVII, 2015 Călătoria lui Nicolae Kretzulescu în Egipt decembrie 1868 – martie 1869 / Nicolae Kretzulescu’s voyage to Egypt December 1868 - March 1869, pag.93-100
8 Muzeul Național, XXVII, 2015 Recunoașterea independenței României reflectată în documente diplomatice francize / The recognition of Romania’s independence as reflected In French Diplomatic Documents, pag.101-112
9 Muzeul Național, XXVII, 2015 Ștefan Mihăileanu – Timoleon Pisani – Simion Pauker. Trei gazetari de diverse nuanțe și origini. Relațiile dintre ei / Ștefan Mihăileanu – Timoleon Pisani – Simion Pauker, pag.113-128
10 Muzeul Național, XXVII, 2015 Primul Război Mondial: Rapoarte americane despre condițiile din lagărele de prizonieri germane / The First World War. American Reports About The Conditions In German Prisoner-Of-War Camps, pag.129-136
11 Muzeul Național, XXVII, 2015 Zoe Pisani (1885 – 1961). O publicistă din perioada interbelică – Schiță biografică – / Zoe Pisani (1885 – 1961). Publiciste D’entre Les Deux Guerres– Esquisse Biographique –, pag.137-160
12 Muzeul Național, XXVII, 2015 Buying The American Dream? On American – Style Consumption In Romania (1919 – 1940), pag.161-184
13 Muzeul Național, XXVII, 2015 „Vestea” despre încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria la Alba Iulia / The Newspaper “Vestea” On The Coronation Of King Ferdinand And Queen Marie In Alba Iulia, pag.185-196
14 Muzeul Național, XXVII, 2015 Interesul Elenei Lupescu pentru filatelie / Elena Lupescu’s Interest in Philately, pag.197-210
15 Muzeul Național, XXVII, 2015 Adina Woroniecka și casele sale din București. Convorbiri cu Mircea Nasta. Adina Woroniecka and her houses in Bucharest. Conversations with Mircea Nasta, pag.211_247
16 Muzeul Național, XXVII, 2015 Doi istorici susținători ai unui botanist. Two Historians Supporters Of A Botanist, pag.249-261
17 Muzeul Național, XXVII, 2015 Administrația publică centrală și locală – Represiune sau supunere (1946 – 1947) / The Central And Local Public Administration – Repression Or Subjection (1946 – 1947), pag.263-271
18 Muzeul Național, XXVII, 2015 Aspecte feministe în emanciparea femeii din Republica Populară Română / Feminist aspects in the emancipation of women in the People’s Republic of Romania, pag.273-281
19 Muzeul Național, XXVII, 2015 Introducere în anatomia exilului regal. Introduction in the anatomy of royal exile, pag.283-298
20 Muzeul Național, XXVII, 2015 De la practică în cadrul partidului comunist la experiență de viață cotidiană: Autocritica în scrisoarea autobiografică a lui Leonte Baltaga din data de 5 Martie 1971 Modèle Officiel et vie quotidienne en Roumanie Socialiste, pag.299-310
21 Muzeul Național, XXVII, 2015 Daciada în memoria participanților. Daciada (The Daciad) in the recollections of the participants, pag.311-324
22 Muzeul Național, XXVII, 2015 Evoluția procesului de extindere a NATO după sfârșitul Războiului Rece (1990 – 1999) / The evolution of the NATO enlargement process after the end of the Cold War, pag.325-335
23 Muzeul Național, XXVII, 2015 Evoluția administrativ-teritorială a județului Ilfov. Studiu de cartografie comparată.The territorial – administrative evolution of the Ilfov County. A study of comparative cartography, pag.337-358
24 Muzeul Național, XXVII, 2015 Dobrogea în izvoare cartografice otomane (sec. XVI-XIX) / Osmanlı Kartografya Kaynaklarında Dobruca (XVI.-XIX.yy) / Dobruja in OTTOman Cartographic SOURCES (16th-19th CENTURIeS)/ Osmanlı Kartografya Kaynaklarında Dobruca (XVI.-XIX.yy), pag.359-361
S-au listat 24 de articole corespunzătoare