Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 8 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Delegație de țărani din satul Soimuș în audiența la Gheorghe Gheorghiu-Dej. Realități proprii colectivizării românești / Delegation of peasants from Soimus village in audience at Gheorghe Gheorghiu-Dej. Realities of Romanian collectivisation, pag.378-389
2
Reglementări legislative privind căsătoria ofițerilor în perioada 1870-1936 / Legal reglementations concerning the marriages of the officers between 1870 - 1936, pag.253-259
3
Partidul-Stat, redimensionarea vieții cultural-spirituale în perioada 1948-1950 / The State-Party. Resizing of the Cultural and Spiritual life between 1948 – 1950, pag.401-424
4
  • Muzeul Național, XVI, 2004  
Aspecte privind "democratizarea" armatei și a forțelor de ordine în perioada 1944-1950, pag.471-502
5
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Criza din Comisia de Stat a Planificării / The crisis from the State Commission of Planning, pag.299-313
6
Queen Mary and "Gladstone Proclamation" / Regina Maria și “Manifestul de la Gladstone”, pag.249-252
7
  • Muzeul Național, XXI, 2009  
Partidul-Stat. Componența numerică și socială a Partidului Muncitoresc Român, 1948-1990 / The State-Party. Social and numerical composition of the Romanian Working Party. 1948-1965, pag.275-295
8
  • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Forme ale memoriei. Statuia lui Mihail Kogălniceanu din Urbea Piatra, pag.85-103
S-au listat 8 articole corespunzătoare