Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 7 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Prima coroană princiară medievală din aur descoperită pe teritoriul României (sec. al XIII-lea) / La plus ancienne couronne princière médiévale en or découverte sur le territoire de la Roumanie (le XIIIe s.), pag.127-133
2
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Titlul de Vlastelin în nomenclatura marii boierimi a Țării Românești în secolele XV-XVII / The term of Vlastelin bestowed to the great boers Of Vallachia form the XVth – to the- XVIIth century, pag.57-65
3
Descendența familiei boierilor din Șuici pe baza unor documente din colecția Muzeului Național de Istorie a Romaniei (1653-1861) / Descendants of the boiars of Șuici, pag.61-80
4
  • Muzeul Național, XVI, 2004  
Descendenții marelui spatar Stanciu al Bengăi și soarta posesiunilor sale (secolele XVI-XVIII), pag.115-126
5
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
Aspecte din viața unor boieri din familia Slăvitescu-Ostroveanu (secolele XVI-XVIII) / Diferent life aspects from the boyar family Slavitescu-Ostroveanu (XVI-XVIII), pag.53-63
6
  • Muzeul Național, XVIII, 2006  
Despre două divorțuri din prima jumătate a secolului al secolului al XVII-lea / Deux divorces de la première moitié du XVII-e siècle, pag.33-44
7
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Aspecte ale relațiilor în familiile unor boieri și negustori din Orașul de Floci în secolele XVII - XVIII / Des aspects concernant les relations dans les familles de quelques boyards et négociants de Orașul de Floci aux XVIIème - XVIIIème siècles, pag.55-67
S-au listat 7 articole corespunzătoare