Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 10 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România (1969-1973) / Fouilles archéologiques effectuées par le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie (1969—1973), pag.289-294
2
  • Muzeul Național, III, 1976  
Obiecte de podoabă descoperite în necropola medievală de la Cetățeni, jud. Argeș / Objets de parure découverts dans la nécropole féodale de Cetățeni, dépt. d'Argeș, pag.257-264
3
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Monumente ale civilizației medievale românești din sec. al XIII-lea în centrul voievodal de la Cetățeni / Monuments de la civilisation médiévale roumaine au XIIIe s. dans le centre voïvodal de Cetățeni, pag.121-126
4
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Cu privire la boierii din orașul de Floci în secolele XVI-XVII / About the "boyari" (landlords) from Orașul de Floci, pag.27-32
5
  • Muzeul Național, XIII, 2001  
Informații documentarte privind așezămintele religioase de la Orașul de Floci / Documentary informations about religious foundations from Orașul de Floci, pag.15-20
6
Un sat dispărut - Blagodești / About a dissapeared village – Blagodești, pag.37-43
7
  • Muzeul Național, XVI, 2004  
Aspecte ale procesului de regres a unor târguri și orașe medievale din Țara Românească / The aspects of regress of some medieval market towns from Wallachia, pag.83-96
8
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
Les viles de la Valachie jusque a la fin du XVIeme siecle - Rădvan Laurențiu, pag.479-432
9
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Aspecte ale relațiilor în familiile unor boieri și negustori din Orașul de Floci în secolele XVII - XVIII / Des aspects concernant les relations dans les familles de quelques boyards et négociants de Orașul de Floci aux XVIIème - XVIIIème siècles, pag.55-67
10
Țările Române și Veneția în secolul al XVII-lea - Luca C. / The Romanian Principalities and Venice during the 17 th century, pag.351-355
S-au listat 10 articole corespunzătoare