Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 4 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Premisele externe ale abdicării domnitorului Alexandru Ioan Cuza/Les prémisses extérieures de l'abdication du prince Alexandru loan Cuza, pag.47-79
2
  • Muzeul Național, XVIII, 2006  
Le 11 Febrier - le 10 Mai 1866 - parallele historique / 11 februarie – 10 mai 1866 – O paralelă istorică, pag.79-86
3
  • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Revoluția rusă și România, pag.119-127
4
  • Muzeul Național, XXX, 2018  
Începutul exilului regal. Repudierea abdicării, pag.309-327
S-au listat 4 articole corespunzătoare