Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 8 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Steaguri din colecția Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Drapeaux de la collection du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.135 - 155
2
Colecția de carte veche de transporturi. Criterii de selectare, exemplificări / La collection d'anciens livres de transports. Critères de sélection, illustrations, pag.177-183
3
Constituirea în cadrul secției de istorie a muzeului din Satu Mare a unui fond documentar privind tradițiile culturale românești satmărene /, pag.537-540
4
  • Muzeul Național, III, 1976  
Noi achiziții intrate în patrimoniul Muzeului Național legate de revoluția de la 1848 din țările române / Nouvelles acquisitions du patrimoine du Musée National, concernant la révolution de 1848 dans les Pays Roumains, pag.377-385
5
  • Muzeul Național, III, 1976  
Organizarea colecției de medalii și plachete în cadrul expoziției de bază a Muzeului de Istorie a R.S. România / La collection de médailles et de plaquettes de l'exposition permanente du Musée d'Histoire de la R. S. de Roumanie, pag.559-561
6
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Bronzuri romane din colecția Mihai Sutzu / Bronzes romains de la collection Mihai Soutzo, pag.83-90
7
  • Muzeul Național, XXV, 2013  
Colecția de stereografii Life of Christ, editată la 1900 la colecționari particulari din Transilvania / The stereograph collection Life Of Christ, edited in 1900, in transilvanian private collections, pag.361-368
8
  • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020  
    • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020
    • intră pe volum
O artă marginală în grafica românească: machete de mărci poștale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / An understudied subject in Romanian graphic art: postage stamp mock-ups in the National Museum of Romanian History's collection, pag.303-330
S-au listat 8 articole corespunzătoare