Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 8 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Muzeul Național, III, 1976  
Dunărea și apele interioare, factor de unitate și de dezvoltare economică în istoria țărilor române / Le Danube et les eaux intérieures-facteur d'unité et de développement économique, dans l'histoire des Pays Roumains, pag.335-338
2
Un episod al războiului pentru independență ilustrat în Muzeul Brăilei /Un épisode de la guerre d'indépendance de 1877—1878 illustre dans le Musée de Brăila, pag.225-229
3
Activitatea politico-diplomatică a României pentru respectarea drepturilor sale suverane la Gurile Dunării / L'activité politico-diplomatique de la Roumanie pour le respect de ses droits souverains aux bouches du Danube, pag.397- 400
4
Contribuții arheologice privind existența unor cnezate și stabilirea unui drum comercial între Carpați și Dunăre în sec. IX-X /, pag.143-147
5
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Epoca romană târzie și cronologia atacurilor transdanubiene. Analiza componentelor etnice și geografice (partea a treia, concluzii)/ The transition from antiquity to early middle ages at the edge of the empire(II)., pag.3-38
6
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
Le dernier voyage du roi Ferdinand sur le Danube, pag.257-262
7
 • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020  
  • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020
  • intră pe volum
The festive opening of the Cernavodă bridge in the light of the royal correspondence / Inaugurarea podului de la Cernavodă ilustrată în corespondența regală, pag.51-75
8
 • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020  
  • Muzeul Național, nr. XXII, subtitlu: Muzeul Național, 2020
  • intră pe volum
Măsuri politico-militare luate de statul român pentru apărarea terestră a Dobrogei în perioada interbelică / Political and military measures taken by Romania for the land defense of Dobrudja in the interwar period, pag.145-159
S-au listat 8 articole corespunzătoare