Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 7 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Rolul și locul cercetării științifice în creșterea patrimoniului muzeal / Le rôle et la place de l'investigation scientifique dans l’augmentation du patrimoine des musées, pag.9-12
2
Valori muzeale privind istoria României aflate peste hotare / Valeurs des musées concernant l'histoire de la Roumanie au delà des frontiers, pag.13-16
3
Contribuția cercetării istorice la creșterea și valorificarea patrimoniului muzeistic al secției de istorie modernă și contemporană a muzeului județean Galați /, pag.513-519
4
  • Muzeul Național, III, 1976  
Noi achiziții intrate în patrimoniul Muzeului Național legate de revoluția de la 1848 din țările române / Nouvelles acquisitions du patrimoine du Musée National, concernant la révolution de 1848 dans les Pays Roumains, pag.377-385
5
  • Muzeul Național, III, 1976  
Criterii de evidență a patrimoniului, realizări și perspective la Muzeul Național / Critères de mise à jour du patrimoine des musées, succès et perspectives du Musée National /, pag.517- 520
6
  • Muzeul Național, III, 1976  
Probleme specifice ale evidenței primare și științifice a patrimoniului Muzeului Județean Dîmbovița / Problèmes spécifiques de l'évidence primaire du patrimoine du Musée départamental de Dîmbovița, pag.521-524
7
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Semnalarea principalelor colecții existente în patrimoniul M.N.I.R. care ilustrează problematica sanitară. 1920-1940 / Une mention des principales collections du patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.365-374
S-au listat 7 articole corespunzătoare