Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 20 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Muzeul Național, III, 1976  
Criterii de evidență a patrimoniului, realizări și perspective la Muzeul Național / Critères de mise à jour du patrimoine des musées, succès et perspectives du Musée National /, pag.517- 520
2
Relații externe ale României după cucerirea independenței de stat, 1878-1900 / Les relations externes de la Roumanie après la conquête de l'indépendance d'état 1878—1900, pag.621-627
3
Poziția activă a mișcării muncitorești din România față de răscoala țăranilor din anul 1907 / La position active du mouvement ouvrier de Roumanie vis-à-vis de la révolte des paysans de 1907, pag.283-288
4
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Activitatea unui pionier al aripilor românești, pilotul Nicolae Tănase, participant la războiul pentru întregirea neamului, reflectată în patrimoniul Muzeul de Istorie al R.S. România /, pag.245-249
5
 • Muzeul Național, VIII, 1994  
Contribuția lui I.C. Brătianu la cucerirea independenței de stat a României, pag.59-65
6
 • Muzeul Național, VIII, 1994  
O participare eroică la al doilea război mondial: aviatorul Tudor Greceanu, pag.111-115
7
Aviatorul Mihail Pavlovschi, participant la luptele aeriene din cel de-al II-lea război mondial / Pilot Mihail Pavlovschi, a participant to the air fights during the Second World War, pag.305-308
8
Participarea eroică a grupului 5 bombardament al aviației române la campania din anul 1941 / L'héroique participation du groupe 5 bombardement de l'aviation roumaine à la campagne de 1941, pag.147-154
9
Aspecte privind raidurile aeriene aliate efectuate asupra României în al doilea război mondial și tratamentul acordat prizonierilor anglo-americani /, pag.231-337
10
 • Muzeul Național, XII, 2000  
Aspecte privind participarea aviației române de vînătoare și bombardament în bătălia de la Stalingrad / Aspects concernant la participation de l'aviation roumaine de chasse et bombardament dans la bataille de Stalingrad, pag.375-381
11
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Regele Carol I și aspecte ale politicii externe românești la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX / Le Roi Charles Ier et des aspects de la politique étrangère, pag.193-199
12
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Un episod dramatic pe frontul de răsărit în anul 1942, relatat în memoriile unui martor ocular / Un épisode dramatique sur le front d'Est en 1942 relaté dans les mémoires d'un témoin oculaire, pag.325-330
13
Aspecte privind participarea armatei române la luptele pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord 22 iunie-26 iuli 1941 / Aspects concernant la participation de l'armée roumaine, pag.360-367
14
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Mărturiile unui ofițer român prizonier în lagărul de la Oranki din U.R.S.S. (octombrie 1944-aprilie 1945), pag.463-469
15
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Gogu Ștefănescu, un remarcabil pilot, instructor de zbor și acromat aerian din perioada interbelică, pag.323-330
16
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
Commander Toma Matei, one of the officiers who honoured the Romanian Navy / Comandorul Thomas Matei, unul dintre ofițerii de onoare ai Marinei Române, pag.385-392
17
General Vasile Rudeanu, personalitate reprezentativă a armatei române moderne / General Vasile Rudeanu, a representative figure of the modern Romanian Army, pag.283-290
18
 • Muzeul Național, XXI, 2009  
Aspecte privind organizarea armatei române în anii 1862-1866 / Aspects regarding the organization of the Romanian army during 1862-1866, pag.85-91
19
 • Muzeul Național, XXV, 2013  
In memoriam aviatoarea Mariana Drăgescu (1912-2013) / In memoriam pilot Mariana Drăgescu (1912-2013), pag.351-360
20
 • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Impresii din campania 1916-1920, aparținând sergentului Mihăilescu I. Ștefan din cadrul diviziei a 15-a Constanța / impressions from the 1916-1920 military campaign of sergeant Mihăilescu I. Ștefan from the 15th division Constanta, pag.223-228
S-au listat 20 de articole corespunzătoare