Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 8 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Tratativele pentru încheierea convenției româno-ruse din 4/16 aprilie 1877 /, pag.17-23
2
România la Centenarul dobîndirii independenței sale de stat / La Roumanie au Centenaire de son indépendance d'état, pag.57-67
3
Cucerirea independenței reflectată în corespondența vremii / La conquête de l'indépendance reflétée dans la correspondance de l'époque, pag.211-214
4
Fapte de vitejie ale marinarilor români în războiul pentru cucerirea independenței României / Des épreuves de bravoure des marins roumains dans la guerre pour la conquête de l'indépendance de la Roumanie, pag.215-223
5
Contribuții documentare privind activitatea Comitetului doamnelor craiovene în timpul războiului de independență /Contributions documentaires concernant l'activité du Comité des dames roumaines de Craiova pendant la guerre de l'indépendance, pag.319-323
6
Participarea Maramureșului la evenimentele anului 1877 / La participation du Maramureș aux événements de l'année 1877, pag.413-415
7
Corespondența lui Spiru Haret cu G. Coșbuc și M. Sadoveanu privind promovarea literaturii patriotice dedicate anului 1877 /, pag.583-589
8
Independența de stat din 1877 în conștiința poporului român / L'indépendance d'état de 1877 dans la conscience du' peuple roumain, pag.599-602
S-au listat 8 articole corespunzătoare