Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 18 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Fapte de vitejie ale marinarilor români în războiul pentru cucerirea independenței României / Des épreuves de bravoure des marins roumains dans la guerre pour la conquête de l'indépendance de la Roumanie, pag.215-223
2
Diplomatul român Nicolae Titulescu președinte al Societății Națiunilor, recunoaștere a prestigiului României / Le diplomate roumain Nicolae Titulescu, president de la Société des Nations, reconnaissance du prestige de la Roumaine, pag.377-384
3
Mărturii din primii ani de la făurirea Partidului Comunist Român despre abnegația unor militanți revoluționari / Témoignages des premières années depuis la création du Parti Communiste Roumain sur l'abnégation de certains militants révolutionnaires, pag.385-390
4
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Nicolae Titulescu în ultimii ani ai vieții / Nicolas Titulesco pendant les dernières années de sa vie, pag.267-280
5
  • Muzeul Național, VIII, 1994  
Expoziția "Un secol al Marii Uniri - Monumentul inaugurat în cernăuți la 11 noiembrie 1924", pag.103-110
6
Din istoria relațiilor sportive româno-franceze /Aspects des relations sportives roumaine-françaises, pag.159-166
7
Din activitatea lui Nicolae Titulescu în vederea consolidării relaților internaționale / L'activité de Nicolae Titulescu concernant la consolidation des relations internationales., pag.207-223
8
Festivitățile aniversării a 50 de ani de la inaugurarea castelului Peleș / Les manifestations de l'anniversaire des 50 années depuis l'inauguration du Château Peleș., pag.211-219
9
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Competiții sportive la Sinaia și în împrejurimile sale / Competitions sportives a Sinaia et ses environs, pag.273-278
10
  • Muzeul Național, XII, 2000  
O reuniune diplomatică prelungită pe plaiuri argeșene / Une réunion diplomatique prolongée dans le département de Argeș, pag.299-305
11
  • Muzeul Național, XIII, 2001  
Predealul eroic din toamna anului 1916 / Predeal, Autumn 1916: A heroic site, pag.256-259
12
  • Muzeul Național, XIII, 2001  
Momente din istoria relațiilor sportive româno-germane / Historical glimpses of Romanian-German contacts in sports, pag.300-337
13
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Nicolae Petrescu Comnen - un mare diplomat, pe nedrept uitat / Nicolae Petrescu-Comnen: A distinguished diplomat in disgraceful oblivion, pag.331-355
14
O "întrecere pe jos" pe distanța București-Pitești-București în anul 1896 / A marching competition: Bucharest-Pitesti-Bucharest, 1896, pag.260-264
15
Mărturii ale unei hotărâri istorice, așteptată "de o mie de ani" / Mementos of a historic resolution expected „For a thousand years...", pag.300-310
16
  • Muzeul Național, XVI, 2004  
Câteva capitole inedite din amintirile politice ale lui Ion Petrovici, pag.375-396
17
  • Muzeul Național, XVI, 2004  
Expoziția tradiție și performanță în sportul românesc, pag.555-566
18
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
Un experiment interbelic - gubernul de tehnicieni - / The technocratic government: A political experiment between the Two World Wars, pag.303-322
S-au listat 18 articole corespunzătoare