Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 4 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Spațiul de muzeu. Exigențe și soluții adoptate în organizarea sălilor de istorie străveche din Muzeul de istorie a Republicii Socialiste România /, pag.133-138
2
Evoluția organizatorică a armatei române în perioada premergătoare războiului pentru independență / L'évolution de l'organisation de l'armée roumaine dans la période antérieure à la guerre pour l'indépendance, pag.183-188
3
Evoluția politică, ideologică și organizatorică unitară a proletariatului din țara noastră în promovarea țelurilor majore ale poporului român (pînă la 1921) /, pag.341-345
4
Unele considerații privind problematica organizării secției de istorie contemporană în muzeu / Quelques considerations concernant les problèmes de l'organisation de la section d'histoire contemporaine dans le musée, pag.190-206
S-au listat 4 articole corespunzătoare