Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 13 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Carte rară în orașul Galați /Le livre rare dans la ville de Galatz, pag.417- 422
2
Contribuția cercetării istorice la creșterea și valorificarea patrimoniului muzeistic al secției de istorie modernă și contemporană a muzeului județean Galați /, pag.513-519
3
  • Muzeul Național, III, 1976  
O amforă cu ulei de măsline din sec. II-III e.n. descoperită la Schela, jud. Galați /Une amphore des II-e—III-e siècles de n.è. contenant de l'huile d'olives carbonisée, découverte à Schela, dépt. de Galați ., pag.159-164
4
  • Muzeul Național, III, 1976  
Informații inedite despre mișcarea unionistă gălățeană / Informations inédites sur le mouvement unioniste de Galați, pag.407-414
5
Starea de spirit a Galaților în anii războiului pentru cucerirea independenței României / L'état d'esprit des habitants de la ville de Galatzi au temps de la guerre d'indépendance de la Roumanie, pag.345-348
6
Știri despre contribuția jud. Galați la susținerea războiului pentru independență / Informations sur la contribution du dép. de Galați à la guerre de l'indépendance, pag.349-352
7
Noi mărturii cu privire la războiul de independență în Muzeul județean de istorie Galați / Nouveaux témoignages concernant la guerre d'indépendance dans le Musée départemental d'histoire de Galați, pag.575-578
8
Continuitatea opiniilor politice gălățene cu privire la apărarea unității și independenței țării / Continuité des opinions politiques des habitants de Galatzi concernant la défense et l'indépendance du pays, pag.373-376
9
Momente ale luptei pentru democratizarea Galațiului după 23 August 1944 / Moments de la lutte pour la démocratisation de l'administration d'État de Galatzi après le 23 août 1944 ., pag.419-425
10
Mînjina - unul dintre centrele polarizatoare ale ideii de unitate națională a românilor la mijlocul sec. al XIX-lea /Mînjina, un des centres qui polarisait l'idée d'unité nationale des Roumains au milieu du XIXe siècle, pag.247- 253
11
Preocupările forțelor revoluționare gălățene din perioada interbelică reflectate în presa locală / Préoccupations des forces révolutionnaires de Galatzi reflétées dans la presse locale, dans la période d'entre les deux grandes guerres mondiales, pag.417-421
12
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Ziaristul Timoleon Pisani (1868-1943) - schiță biografică - / Le journaliste Timoleon Pisani (1868-1943) - Esquisse biographique -, pag.214-238
13
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Ioannis Hurmuziadis Koumbaris, un professeur grec du XIXème siècle, de Galați - Interpretations et presentation d’un fond archivistique -, pag.153-178
S-au listat 13 articole corespunzătoare