Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 10 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
"Asociația Prietenilor lui Enescu" și expoziția "George Enescu" la Paris - 21 nov. - 9 dec. 1973 / L'Association „Les amis d'Enesco" et l'exposition „Georges Enesco” à Paris (21 nov.—9 déc. 1973), pag.173-176
2
Problemele consolidării statului național român la conferința păcii de la Paris (1919-1920) / Les problèmes de la consolidation de l'État national roumain à la conférence de paix de Paris (1919—1920), pag.353-356
3
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Reflectarea revoluției condusă de Tudor Vladimirescu în lucrarea "Lettres sur la Valachie" de Fr. Recordon apărută la Paris în 1821 /, pag.193-198
4
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Alexandru Cociu - medic român solidar cu republicanii și comunarzii în anii 1870-1871 / Alexandru Cociu — médecin roumain solidaire avec les républicains et les communards français années 1870—1871, pag.227-231
5
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Informații documentar-istorice referitoare la desăvîrșirea unității naționale aflate în fondul de arhivă "Comitetul de asistență al Crucii Roșii române de la Paris (1916-1918) /, pag.241-244
6
Iuliu Maniu și delegația română la conferința de pace de la Paris din 1919 / luliu Maniu and the Romanian delegation at the Peace Conference - Paris, 1919, pag.183-189
7
Intransigența lui Ion I.C. Brătianu la Conferința Păcii de la Paris/ L'intransigeance de Ion I.C. Brătianu à la Conférence de Paix de Paris., pag.131-138
8
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Ion C. Brătianu și societățile secrete / Ion. C. Bratiano et les sociétés secrètes, pag.159-170
9
  • Muzeul Național, XVI, 2004  
Remiterea stindardului lui Ștefan cel Mare. Paris, 28 iulie 1917, pag.337-344
10
  • Muzeul Național, XVIII, 2006  
The diplomatic documents regarding the coin of the first modern romanian money, pag.67-78
S-au listat 10 articole corespunzătoare