Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 16 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Inițiative ale României socialiste în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru crearea unui climat de pace și securitate în lume /, pag.447-453
2
Barilul de la Khorsabad, un prețios document din patrimoniul Muzeului Național de istorie a României /La baril de Khorsabad, un précieux document conservé dans les collections du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.235-252
3
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Lt-colonelul Dimitrie Papazoglu. Stema și sigiliul său / Le Lieutant-colonel Dimitrie Papazoglu son blason et son sceau, pag.53-60
4
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Documente din arhivele franceze privind crearea monedei naționale între 1867-1870 / Des documents des Archives Françaises sur la fondation de la Monnaie Nationale, 1867-1870, pag.78-87
5
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Secretarul domnesc Panaiotaki Kodrika și sigiliul său / Le secrétaire princier Panaiotaki Kodrika et son sceau, pag.98-127
6
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Ion C. Brătianu și societățile secrete / Ion. C. Bratiano et les sociétés secrètes, pag.159-170
7
O alianță matrimonială franco-moldavă, Ecaterina Balș, baroană de Thorenc / Une alliance matrimoniale franco-moldave - Ecaterina Balche, Baronne de Thorenc, pag.141-149
8
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Diplome de înnobilare ale familiei Rosetti, pag.127-140
9
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Remiterea stindardului lui Ștefan cel Mare. Paris, 28 iulie 1917, pag.337-344
10
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
O spiță de neam a familiei Racoviță și un vicleșug asupra altui vicleșug) / Une genealogie de la famille Racovitza et “une fourberie sur une autre fourberie”, pag.65-87
11
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
Un jurnal de călătorie inedit al colonelului Vladimir Moret de Blaremberg / Un journal inedit de voyage, du colonel Vladimir Moret de Blaremberg, pag.113-155
12
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
The diplomatic documents regarding the coin of the first modern romanian money, pag.67-78
13
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
Le journal de voyage du Prince Charles I a Constantinople, octombre 1866 / Jurnalul călătoriei principelui Carol I la Constantinopol, octombrie 1866, pag.215-238
14
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
L’escarpin en satin les lettres de la comtesse Elisabeta van Souchtelen, pag.91-116
15
Le journal de voyage en Egypte du docteur roumain Nicolas Kretzulesco / Jurnalul de călătorie în Egipt al doctorului roman Nicolae Kretzulescu, pag.117-154
16
 • Muzeul Național, XXI, 2009  
Documente noi privind familia marelui logofăt și cavaler Anastase Bașotă / Nouveaux documents sur la famille du Logothète Anastasie Bachota, pag.93-108
S-au listat 16 articole corespunzătoare