Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 10 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Date privind activitatea cultural-educativă desfășurată la Muzeul de Științele Naturii din Ploiești / Dates concernant l'activité culturel-éducative au Musée des Sciences Naturelles de Ploiești, dép. de Prahova, pag.89-97
2
Mănăstirea Sinaia - locul de emitere a unor acte importante ale războiului de independență / Le Monastère de Sinaia — le lieu ou sont émis d'importants documents de la guerre d'indépendance, pag.293-295
3
Contribuția materială a prahovenilor la cucerirea independenței României / La contribution matérielle des habitants du dép. de Prahova à la conquête de l'indépendance de la Roumanie, pag.353-358
4
Contribuția femeilor prahovene la războiul de independență / La contribution des femmes du département de Prahova à la guerre d'indépendance, pag.359-363
5
Cetatea de lemn din secolele VIII-IX de la Slon-Prahova / La fortification en bois des VIIIe—IXe siècles découverte à Slon (dép. de Prahova). Etude préliminaire, pag.133-136
6
Lupta prahovenilor împotriva ocupației străine (1916-1918) / La lutte des habitants du département de Prahova contre l'occupation étrangère, 1916—1918, pag.321-236
7
Memoriile unor ofițeri superiori români privind operațiunile insurecționale de pe Valea Prahovei în zilele de 23-31 august 1944 /, pag.401-406
8
Descoperirea coifului de la Poiana Coțofenești, jud. Prahova. Scurtă istorie /La découverte du heaume de Poiana Coțofenești, le départament de Prahova. Courte présentation, pag.229-233
9
Mărturii referitoare la descoperirea coifului de la Poiana Coțofenești / Testimonies concerning the discovery of the helmet at Poiana Coțofenești, pag.19-23
10
Festivitățile aniversării a 50 de ani de la inaugurarea castelului Peleș / Les manifestations de l'anniversaire des 50 années depuis l'inauguration du Château Peleș., pag.211-219
S-au listat 10 articole corespunzătoare