Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 13 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
  • Muzeul Național, III, 1976  
Participarea lui Ioan Axente Sever la mișcarea națională a românilor din Transilvania în perioada regimului liberal. 1860-1865 /, pag.427-432
2
Contribuții transilvănene la războiul de independență a României / Contributions transylvaines à la guerre d'indépendance de la Roumanie, pag.399-406
3
Solidaritatea românilor din nord-estul Transilvaniei cu războiul pentru independența națională a României / La solidarité des Roumains du nord-est de la Transylvanie à la guerre pour l'indépendance nationale de la Roumanie, pag.407-412
4
Din corespondența inedită a lui George Pop de Băsești privind lupta de eliberare națională a românilor din Transilvania /De la correspondance inédite de George Pop de Băsești quant à la lutte de libération nationale des roumains de Transylvanie, pag.629-633
5
Descoperiri arheologice din mileniile II și I î.e.n. în nordul Transilvaniei / Archäologische Entdeckungen aus den Il.-ten und I.-sten Jahrtausend v.u.Z. im Norden Transilvaniens, pag.85-89
6
Fortificații bihorene în luptă pentru apărarea autonomiei Transilvaniei / Fortifications de Bihor dans la lutte pour la défense de la principauté transylvaine autonome, pag.165-169
7
Lupta populației din partea de nord-vest a Transilvaniei împreună cu întregul popor român pentru făurirea unui stat revoluționar-democratic (23 august 1944 - 6 martie 1945) /, pag.407-411
8
Dacii în sud-estul Transilvaniei / The Dacians in the south-east of Transylvania, pag.67-73
9
Lupta românilor din Transilvania împotriva legislației învățămîntului în primii ani ai dualisnului Austro-Ungar (1867-1876) /, pag.335-339
10
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Dezideratele naționale ale românilor din Transilvania reflectate în prima gazetă politică românească tipărită cu caractere latine - "Organul luminării" (1847-1848) /, pag.205-210
11
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Vasile Pârvan și Transilvania / Vasile Pârvan et la Transylvanie, pag.251-259
12
  • Muzeul Național, VIII, 1994  
Un conte Teleki despre Transilvania și România la 1848, pag.41-47
13
  • Muzeul Național, VIII, 1994  
Propagandă în Suedia pentru Unirea Transilvaniei cu România, pag.93-96
S-au listat 13 articole corespunzătoare