Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 18 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Mișcări țărănești în Banat între anii 1848-1854 / Soulèvements paysans en Banat entre 1848—1854, pag.231-234
2
 • Muzeul Național, VIII, 1994  
Aspecte ale situației ocbelor din Țara Românească oglindite în documente din patrimoniul muzeului, pag..9-14
3
 • Muzeul Național, VIII, 1994  
Propagandă în Suedia pentru Unirea Transilvaniei cu România, pag.93-96
4
Aspecte ale organizării judecătorești în documente inedite din patrimoniului muzeului / Aspects concernant l'organisation judiciaire dans des documents inédits gardés dans le patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.13-18
5
Expozițiunea Generală Română din 1906. 90 de ani de la organizare / L'exposition générale roumaine de 1906. 90 années depuis son organisation, pag.115-120
6
Unele aspecte ale crizei financiare din Țara Românească. 1834-1836 / Quelques aspects de la crise financière de la Valachie. 1834 - 1836., pag.23-26
7
Contribuția lui Ion Cîmpineanu la lupta pentru unitate și independență / La contribution de Ion Câmpineanu dans la lutte pour l'unité et l'indépendance., pag.49-53
8
 • Muzeul Național, XII, 2000  
Aspecte social-economice și politice în documente din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Des aspects social-économiques et polithiques dans des documents du patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.83-88
9
 • Muzeul Național, XII, 2000  
Aaron Florian - Repere biografice / Aaron Florian- Reperes biographiques, pag.111-115
10
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Documente din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Documents du Patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.27-31
11
 • Muzeul Național, XIII, 2001  
Adeziunea locuitorilor din județul Argeș la petiția din 11 iunie 1861 / L'adhesion des habitans du Departement de Argeș à la Petition du 11 Juin 1861, pag.69-73
12
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Documente inedite bârlădene păstrate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Documents inédit de Bârlad gardés dans les collections du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.154-158
13
Personalitatea și opera domnitorului Al.Ioan Cuza reflectată în medalistică / La personalité et l'oeuvre du Prince Al. I. Cuza dans l`art de la médaille, pag.211-247
14
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Aspecte ale colaborării romano-franceze în primul război mondial reflectate în medalii și plachete, pag.309-336
15
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
In memoriam - Eftimie Murgi (1805-1870) / In memoriam – Eftimie Murgu (1805-1870), pag.105-111
16
 • Muzeul Național, XVIII, 2006  
L'exposition generale de 1906 reflectee dans les medailles, pag.111-131
17
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
La participation de la Roumanie a l’exposition universelle de Paris. 1900, pag.141-151
18
Constantin A. Rosetti et la revolution de 1848 / Constantin A. Rosetti și revoluția din 1848, pag.71-77
S-au listat 18 articole corespunzătoare