Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 7 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România / Le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.3 - 10
2
Muzeul și omul societății socialiste / Le musée et l'homme de la société socialiste, pag.5-8
3
Cuvînt de încheiere a Sesiunii științifice de comunicări / Discours de clôture de la Session scientifique de communications, pag.619-622
4
  • Muzeul Național, III, 1976  
Muzeul de istorie în lumina documentelor Congresului al XI-lea al Partidul Comunist Român / Le Musée d'Histoire à la lumière des documents du XIé Congrès du Parti Communiste Roumain, pag.7-12
5
Independența națională - permanență a istoriei României - reflectată în Programul Partidului Comunist Român / L'indépendance nationale — permanence de l'histoire de la Roumanie — reflétée dans le Programme du Parti Communiste Roumain, pag.7- 16
6
Semnificația istorică a creării statului dac centralizat, condus Burebista / La signification historique de la création de l'Etat dace centralisé dirigé par Burebista, pag.7-16
7
Muzeul de istorie - factor dinamic în aplicarea politicii P.C.R. de educare patriotică a maselor, de formare a conștiinței socialiste, pag.7-13
S-au listat 7 articole corespunzătoare