Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 7 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
O corespondență inedită din timpul războiului pentru cucerirea independenței de stat a României / Une correspondance inédite du temps de la Guerre d'Indépendence de la Roumanie, pag.485-490
2
Cucerirea independenței reflectată în corespondența vremii / La conquête de l'indépendance reflétée dans la correspondance de l'époque, pag.211-214
3
Corespondența lui Spiru Haret cu G. Coșbuc și M. Sadoveanu privind promovarea literaturii patriotice dedicate anului 1877 /, pag.583-589
4
Din corespondența inedită a lui George Pop de Băsești privind lupta de eliberare națională a românilor din Transilvania /De la correspondance inédite de George Pop de Băsești quant à la lutte de libération nationale des roumains de Transylvanie, pag.629-633
5
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
L’escarpin en satin les lettres de la comtesse Elisabeta van Souchtelen, pag.91-116
6
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Relațiile dintre Barbu Delavrancea, Cella Delavrancea, celelalte fiice Delavrancea și ziaristul Timoleon Pisani / Les relations entre Barbu Delavrancea, Cella Delavrancea, les autres filles Delavrancea et le journaliste Timoleon Pisani, pag.215-233
7
  • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Scrisori către mama. Contribuții la genealogia familiei Bengescu, pag.59-69
S-au listat 7 articole corespunzătoare