Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 5 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Evoluția organizatorică a armatei române în perioada premergătoare războiului pentru independență / L'évolution de l'organisation de l'armée roumaine dans la période antérieure à la guerre pour l'indépendance, pag.183-188
2
Inițiative parlamentare pentru modernizarea României (1885-1887) / Initiatives parlementaires pour la modernisation de la Roumanie (1885—1887), pag.267-271
3
Aspecte ale organizării judecătorești în documente inedite din patrimoniului muzeului / Aspects concernant l'organisation judiciaire dans des documents inédits gardés dans le patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.13-18
4
Modernizarea expunerii permanente - imperativ pentru competivitate. Proiect pentru Muzeul Colecțiilor de Artă / La modernisation de l'exposition permanente - imperative pour la compétition. Projet pour le Musée des Colections d'Art, pag.315-319
5
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Despre Consiliul Superior al Muzeelor / Sur le Conseil Supérieur des Musées, pag.311-314
S-au listat 5 articole corespunzătoare