Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 12 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Aspecte din activitatea muzeală desfășurată în zona Gheorghieni între anii 1950-1973 / Des aspects de l'activité de musée déployée dans la zone de Gheorghieni entre 1950—1973, pag.115-119
2
  • Muzeul Național, III, 1976  
Unele aspecte ale activității consililor naționale române în Baia Mare și împrejurimi (noiembrie 1918 - februarie 1919) / Quelques aspects de l'activité des Conseils Nationaux Roumains en Baia Mare et les environs (novembre 1918—février 1919), pag.449-457
3
Aspecte din opera și activitatea lui Nicolae Iorga relative la lupta pentru independență și unitate națională / Aspects de l'oeuvre et de l'activité de Nicolae Iorga concernant la lutte pour l'unité et l'indépendance nationale, pag.649-654
4
Un secol de la apariția revistei "Contemporanul" / Un siècle depuis l'apparition de la revue „Contemporanul", pag.295-301
5
Octavian Goga și unitatea națională / Octavian Goga et l'unité nationale, pag.323-327
6
Cercul feminin comunist - prima organizație revoluționară de femei creată de Partidul Comunist Român (1922-1924) / Le cercle feminin communiste — la première organisation révolutionnaire des femmes fondée par le Parti Communiste Roumain (1922—1924), pag.381-384
7
Activitatea Partidului Comunist Român în județul Dîmbovița pentru apărarea integrității și suveranității naționale /, pag.391-394
8
Aurel Mărculescu - grafician militant în slujba ideilor progresiste, democratice și antifasciste / Aurel Mărculescu — artiste graphique militant pour des idées progressistes, démocratiques et antifascistes, pag.445-448
9
Lupta forțelor democratice în perioada 23 august 1944-1945 oglindită în manifeste și afișe / La lutte des forces démocratiques pendant la période 23 août 1944—1945 reflétée dans les manifestes et les affiches, pag.469-472
10
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Activitatea unui pionier al aripilor românești, pilotul Nicolae Tănase, participant la războiul pentru întregirea neamului, reflectată în patrimoniul Muzeul de Istorie al R.S. România /, pag.245-249
11
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Din contribuția "Uniunii Femeilor Române" la lupta poporului nostru pentru unitate statală și consolidarea acesteia / De la contribution de l'„Union des Femmes Roumaines" à la lutte de notre peuple pour l'unité d'Etat et sa consolidation, pag.261-265
12
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Nicolae Titulescu în ultimii ani ai vieții / Nicolas Titulesco pendant les dernières années de sa vie, pag.267-280
S-au listat 12 articole corespunzătoare