Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 15 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Un document important din perioada războiului de intependență din 1877-1878: "Jurnalul operațiunilor militare" / Un document important de la période de la guerre d'indépendance de 1877—1878: „Journal des opérations militaires”, pag.271-278
2
O corespondență inedită din timpul războiului pentru cucerirea independenței de stat a României / Une correspondance inédite du temps de la Guerre d'Indépendence de la Roumanie, pag.485-490
3
Unitatea și independența națională, valori permanente ale gîndirii și acțiunii poporului român / L'unité et l'indépendance nationale, valeurs fondamentales de la pensée et de l'action du peuple roumain, pag.33-38
4
Aspecte ale luptei pentru dobîndirea independenței României în anii 1859-1876 / Aspects de la lutte pour l'obtention de l'indépendance de la Roumanie aux années 1859—1876, pag.131-136
5
Premisele economice ale cuceririi independenței de stat a României / Prémisses économiques de la conquête de l'indépendance d'état de la Roumanie, pag.151-157
6
Preludii diplomatice ale independenței / Préludes diplomatiques de l'indépendance, pag.169-175
7
Mihail Kogălniceanu și independența României / Mihail Kogălniceanu et l'indépendance de la Roumanie, pag.177-181
8
Actul de la 9 mai 1977 și caracterul constituțional / L'acte du 9 Mai 1877 et son caractère constitutionnel, pag.195-201
9
Mărturii muzeistice privitoare la recunoașterea internațională a independenței României / Témoignages de musée concernant la reconnaissance internationale de l'indépendance de la Roumanie, pag.579-581
10
Independența de stat din 1877 în conștiința poporului român / L'indépendance d'état de 1877 dans la conscience du' peuple roumain, pag.599-602
11
Presa comunistă și democratică în apărarea independenței și suveranității naționale (1938-1940) / La presse communiste et démocratique à la défense de l'indépendance et la souveraineté nationale (1938—1940), pag.675-681
12
Independența de stat în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu / L'indépendance d'État dans la conception du président Nicolae Ceaușescu, pag.341-346
13
Continuitatea opiniilor politice gălățene cu privire la apărarea unității și independenței țării / Continuité des opinions politiques des habitants de Galatzi concernant la défense et l'indépendance du pays, pag.373-376
14
Unitatea și independența națională - deziderate indestructibile în gîndirea social-politică a revoluționarilor din secolul trecut /, pag.235-239
15
Independența României și "concertul european" 1875-1878 / L'indépendance de la Roumanie et 'Le Concert européen' 1875 -1878., pag.59-84
S-au listat 15 articole corespunzătoare