Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 14 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Socialisții români în fruntea luptei pentru făurirea statului național unitar / Les socialistes roumains au premier rang de la lutte pour la réalisation de l'État national unitaire, pag.29-36
2
Presa Partidului Comunist Român adresată militarilor în perioada interbelică / La presse du Parti Comuniste Roumain adressée aux militaires pendant la période d'entre les deux guerres, pag.37-42
3
Experiența Partidului Comunist Român privind împletirea activității ilegale și legale în perioada 1924-1944 / L'expérience du Parti Communiste Roumain en ce qui concerne l'activité légale et illégale dans la période 1924— 1944, pag.43-49
4
Fondul arhivistic național și contribuția sa la cunoașterea istoriei patriei și a Partidului Comunist Român / Le fond archivistique national et son apport à la connaissance de l'histoire de notre pays et du Parti Communiste Roumain, pag.61-65
5
Biharea - în cadrul unitar al civilizației feudale timpurii românești / Biharea — du VIIe au XIIIe siècle — au cadre unitaire de la civilisation féodale roumaine, pag.85-90
6
Fortificațiile romane de la Romula-Malva și problema comunității așezărilor / Les fortifications de Romula-Malva et le problème de la continuité du site, pag.123-130
7
Formarea pieței unitare românești și însemnătatea ei pentru progresul economic și social al României / La constitution du marché unitaire roumain et son importance pour le progrès économique et social de la Roumanie, pag.213-218
8
Mișcări țărănești în Banat între anii 1848-1854 / Soulèvements paysans en Banat entre 1848—1854, pag.231-234
9
Unitatea și independența națională - deziderate indestructibile în gîndirea social-politică a revoluționarilor din secolul trecut /, pag.235-239
10
Rolul României în sud-estul Europei în anii 1900-1912 / Le rôle de la Roumanie dans le sud-est de l'Europe entre 1900—1912, pag.303-307
11
Mișcarea socialistă din România în anul 1920 oglindită în unele documente militare / Le mouvement socialiste de Roumaine de 1920 reflété en quelques documents militaires, pag.355-371
12
Socialiștii bîrlădeni participanți activi la lupta pentru crearea Partidului Român / Les socialistes de la ville de Bîrlad, participants actifs à la lutte pour la création du Parti Communiste Roumain, pag.369-374
13
Din preocupările cultural-educative ale mișcării muncitorești din România în perioada interbelică / Sur les préoccupations culturelles et éducatives du mouvement ouvrier de Roumanie dans la période d'entre les deux guerres, pag.395-399
14
Forme și acțiuni ale mișcării de rezistență antifasciste românești (1941-1944) / Formes et actions du mouvement de résistance antifasciste roumaine, 1941—1944, pag.457-461
S-au listat 14 articole corespunzătoare