Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 8 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Consecințele economice și politice ale împrumuturilor de stat contractate de România în anii crizei economice de suprapoducție (1929-1933) /, pag.521-526
2
Mărturii ale stimei și prețuirii de care se bucură în întreaga lume politica Partidului Comunist Român de solidaritate și colaborare cu toate forțele revoluționare, progresiste, care luptă pentru libertate, independență și progres social /, pag.501-506
3
  • Muzeul Național, XIII, 2001  
Nicolae Iorga și arhivele 1871-1940 / Nicolae Iorga and the archives 1871 -1940, pag.338-345
4
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Aspecte ale vieții cotidiene consemnate în fonduri și colecții de arhivă / Des aspects de la vie cotidienne consignés dans des fonds et des collections des archives, pag.289-297
5
Bălăcenii în istoria românilor. Documente inedite de arhivă / Les Bălăceanos dans l'histoire des roumains. Documents inedits, pag.191-201
6
  • Muzeul Național, XVI, 2004  
Personalitatea mitropolitului Visarion Puiu refelectată în fonduri și colecții arhivistice, pag.397-416
7
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
Constantin Argetoianu: un cronicar modern / Constantin Argetoiano: Un chroniqueur moderne, pag.281-301
8
  • Muzeul Național, XVIII, 2006  
Vintilă Brătianu et la doctrine economique liberale "par nous meme". Temoignages des archives / Vintilă Brătianu și doctrina economică liberală “prin noi înșine”. Mărturii arhivistice, pag.279-295
S-au listat 8 articole corespunzătoare