Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 22 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Unele aspecte privind lupta clasei muncitoare din București în anii 1934-1936 / Quelques aspects concernant la lutte de la classe ouvrière bucarestoise pendant les années 1934—1935, pag.527- 531
2
Despre contribuția publicistică a lui Lucrețiu Pătrășcanu la lupta dusă de Partidul Comunist Român împotriva pericolului fascist și pentru apărarea independenței și suveranității țării în deceniul al IV-lea /, pag.653-659
3
Contribuția Organizației București a P.C.R. la lupta pentru libertăți democratice, împotriva pericolului fascist (1934-1938) /, pag.669-673
4
Lupta maselor muncitoare din jud. Prahova conduse de P.C.R. împotriva fascismului și a pericolului de război, pentru drepturi și libertăți democratice, între anii 1938-1940 /, pag.391-396
5
Muzeul de istorie - factor dinamic în aplicarea politicii P.C.R. de educare patriotică a maselor, de formare a conștiinței socialiste, pag.7-13
6
Partidul Comunist Român - continuatorul pe o treaptă superioară al rădăcinii socialiste revoluționare / Le Parti Communiste Roumain — continuateur à un échelon supérieur de la tradition socialiste révolutionnaire, pag.23-28
7
Activitatea desfășurată de Partidul Comunist Român pentru mobilizarea maselor țărănești la lupta antifascistă, 1934-1940 / L'activité déployée par le Parti Communiste Roumain pour la mobilisation des masses paysannes dans la lutte antifasciste, 1934—1940, pag.107-112
8
Partidul Comunist Român - forța politică conducătoare a mișcării de rezistență pentru eliberarea națională a României de sub dominația fascistă, 1940-1944 /, pag.113-119
9
Făurirea Partidului Comunist Român, considerații terminologice / La création du Parti Communiste Roumain, considerations terminologiques, pag.363-367
10
Permanența legăturilor dintre partidul clasei muncitoare și mișcarea sindicală /La permanence des liaisons entre le parti de la classe ouvrière et le mouvement syndical, pag.375-379
11
Partidul Comunist Român - luptător consecvent împotriva fascismului, pentru independența și suveranitatea patriei / Le Parti Communiste Roumain — combattant conséquent contre le fascisme, pour l'indépendance et la souveraineté de la Patrie, pag.401-406
12
Acțiuni și greve muncitorești în județele Mușcel, Argeș și Teleorman în petrioada 1921-1930 / Les actions du Parti Communiste Roumain durant les années 1921—1930 dans les départements de Muscel, Argeș et Teleorman, pag.407-410
13
Aspecte privind politica Partidului Comunist Român față de intelectualitate, 1921-1938 / Aspects de la politique du Parti Communiste Roumain concernant l'intellectualité (1921—1933), pag.411-416
14
Intelectualitatea progresistă în lupta condusă de Partidul Comunist Român în anul 1939 pentru salvgardarea integrității teritoriale a țării /, pag.429-432
15
Partidul Comunist Român inițiatorul și organizatorul mișcării de rezistență în România (1940-1944) / La lutte du Parti Communiste Roumain en vue de l'organisation et de développement de la résistance antifasciste en Roumanie, pag.449-455
16
Lupta forțelor democratice în perioada 23 august 1944-1945 oglindită în manifeste și afișe / La lutte des forces démocratiques pendant la période 23 août 1944—1945 reflétée dans les manifestes et les affiches, pag.469-472
17
Crearea organelor locale ale puterii de stat - moment important în activitatea P.C.R. de făurire a aparatului de stat / socialist în România, 1948-1950, pag.473-478
18
Partidul Comunist Român - centrul vital și conștiința întregii națiuni / Le Parti Communiste Roumain — centre vital et conscience de toute la nation, pag.479-483
19
Coordonate definitorii ale activității internaționale a P.C.R./ Coordonnées caractéristiques de l'activité internationale du Parti Communiste Roumain, pag.495-500
20
Mărturii ale stimei și prețuirii de care se bucură în întreaga lume politica Partidului Comunist Român de solidaritate și colaborare cu toate forțele revoluționare, progresiste, care luptă pentru libertate, independență și progres social /, pag.501-506
21
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
Incidente electorale în anul 1946 / Incidents electoraux en 1946, pag.377-389
22
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Un proiect comunist de redresare economică și poziția partidelor istorice / Un projet communiste de redressement économique et la position des partis historiques, pag.315-323
S-au listat 22 de articole corespunzătoare