Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 20 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Contribuții la problema genezei raporturilor feudale în Transilvania în lumina cercetărilor arheologice de la Alba Iulia / Contributions au problème de la genèse des rapports féodaux en Transylvanie à la lumière des recherches archéologiques d'Alba Iulia, pag.343-351
2
Două documente semnificative din anii 1862 și 1891 privind lupta pentru drepturi și libertăți a populației românești din Lăpuș, Satmar, Chioar și Sălaj /, pag.475-484
3
  • Muzeul Național, III, 1976  
Funcția etnoculturală a zonelor Valea Jiului, Țara Bîrsei și Bistrița-Năsăud / La fonction ethnoculturelle roumaine des zones de la Vallée du Jiu, Țara Bîrsei et Bistrița-Năsăud, pag.329-334
4
  • Muzeul Național, III, 1976  
Participarea lui Ioan Axente Sever la mișcarea națională a românilor din Transilvania în perioada regimului liberal. 1860-1865 /, pag.427-432
5
Contribuții transilvănene la războiul de independență a României / Contributions transylvaines à la guerre d'indépendance de la Roumanie, pag.399-406
6
Din corespondența inedită a lui George Pop de Băsești privind lupta de eliberare națională a românilor din Transilvania /De la correspondance inédite de George Pop de Băsești quant à la lutte de libération nationale des roumains de Transylvanie, pag.629-633
7
Ecoul procesului Memorandumului în Bucovina / L'écho du procès de l'action „mémorandiste" en Bucovine, pag.635-638
8
Fortificații bihorene în luptă pentru apărarea autonomiei Transilvaniei / Fortifications de Bihor dans la lutte pour la défense de la principauté transylvaine autonome, pag.165-169
9
Relațiile lui Mihai Viteazul cu sașii din Transilvania / Les relations de Minai Viteazul avec les Saxons de Transylvanie, pag.91-96
10
Ornamentica picturii pe lemn - element de unitate în arta țărilor române din sec. XVII-lea / L'ornementation de la peinture sur bois — élément d'unité dans l'art des pays roumains du XVIIe siècle, pag.175-188
11
Unitatea politică a poporului român în evul mediu reflectată în cronicile din Transilvania din sec. XVII-XVIII / L'unité politique du peuple roumain au moyen âge reflétée dans les chroniques de Transylvanie des XVIIe et XVIIIe siècles, pag.189-194
12
Lupta maselor populare din Bihor pentru dreptate socială și libertate națională la începutul sec. al XVIII-lea / La lutte des masses populaires de Bihor pour la justice sociale et la liberté nationale au début du XVIIIe siècle, pag.201-204
13
Lupta românilor din Transilvania împotriva legislației învățămîntului în primii ani ai dualisnului Austro-Ungar (1867-1876) /, pag.335-339
14
Contribuții privind lupta țărănimii transilvănene împotriva exploatării și fascismului pentru apărarea idependenței și integrității patriei, 1938-1940, pag.433-438
15
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Cîteva observații privitoare la metalurgia cuprului pe teritoriul României / Quelques observations concernant la métallurgie du cuivre sur le territoire de la Roumanie, pag.5-16
16
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Dezideratele naționale ale românilor din Transilvania reflectate în prima gazetă politică românească tipărită cu caractere latine - "Organul luminării" (1847-1848) /, pag.205-210
17
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Vasile Pârvan și Transilvania / Vasile Pârvan et la Transylvanie, pag.251-259
18
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Presa comunității germane din România, 1919-1930 / La presse de la communauté allemande de Roumanie, 1919-1930, pag.263-271
19
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Franz Neuhauser cel Tânăr și epoca incunabulelor în Transilvania / Franz Neuhauser le jeune et l'époque des incunables lithographiques en Transylvanie, pag.66-97
20
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Problema voluntarilor români din Austro-Ungaria și publicația “România Mare” (1917) / Le problème roumains de volontiers d’autrichehongrie et la publication “România Mare” (La Grande Roumanie), pag.209-214
S-au listat 20 de articole corespunzătoare