Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 7 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Istorie și ideologie în cronistica munteană a secolului al XVII-lea. Modelul guvernării ideale /History and Ideology in the Chronicles of XVIIth century Muntenia. Model of Ideal Governing., pag.5-14
2
  • Muzeul Național, XVI, 2004  
Aspecte ale procesului de regres a unor târguri și orașe medievale din Țara Românească / The aspects of regress of some medieval market towns from Wallachia, pag.83-96
3
  • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Cantacuzinii și Cotrocenii / The Cantacuzino family and Cotroceni Monastery, pag.73-82
4
  • Muzeul Național, XXV, 2013  
Considerații asupra politicii antiotomane promovate de domnul țării românești Alexandru Aldea între 1431-1432 / Considerations on the anti-ottoman policy promoted by Alexander Aldea, prince of Wallachia between 1431-1432, pag.35-46
5
  • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Un raport de evaluare psihiatrică de la 1855. A psychiatric evaluation report from 1855, pag.75-84
6
  • Muzeul Național, XXVIII, 2016  
Două nunți domnești la curtea lui Bibescu Vodă / Two princely weddings at Prince Bibescu 's court, pag.71-78
7
  • Muzeul Național, XXXI, 2019  
Despre tentativa de sinucidere în Țara Românească, în prima parte a secolului al XIX-lea, pe baza unor documente din fondul arhivistic „Vornicia temnițelor”, pag.71-79
S-au listat 7 articole corespunzătoare