Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 7 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Lucrări de artă din patrimoniul Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România, prețioase exponate ale Secției de istorie modernă/, pag.157- 166
2
  • Muzeul Național, III, 1976  
Câteva aspecte ale relațiilor dintre Aurel Vlaicu și Ministerul de Război în anii 1909-1910 și 1912-1913 / Quelques aspects des relations d'Aurel Vlaicu avec le Ministère de la Guerre, dans les années 1900—1910 et 1912—1913 ., pag.441-448
3
Orientări ale doctrinei și politicii P.N.L. privind dezvoltarea României la începutul sec. al XX-lea / Orientations de la doctrine et de la politique du Parti National Libéral concernant le développement de la Roumanie au début du XXe siècle, pag.301-307
4
Permanența legăturilor dintre partidul clasei muncitoare și mișcarea sindicală /La permanence des liaisons entre le parti de la classe ouvrière et le mouvement syndical, pag.375-379
5
Din istoria relațiilor sportive româno-franceze /Aspects des relations sportives roumaine-françaises, pag.159-166
6
Momente din istoria controversatului canal București-Dunăre / Approche historique d'une grande controverse: Le canal Bucarest- Danube, pag.89-95
7
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Despre moda feminină și accesoriile ei la sfîrșit de secol XIX și început de secol XX / Sur la mode féminine et ses accessories à la fin du XIX siècle et au commencement du XX siècle, pag.271-276
S-au listat 7 articole corespunzătoare