Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 49 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Realizări și perspective în muzeologia românească. Cuvînt de deschidere / Des réalisations et des perspectives dans la muséologie roumaine. Discours introductif, pag.3-4
2
Valori muzeale privind istoria României aflate peste hotare / Valeurs des musées concernant l'histoire de la Roumanie au delà des frontiers, pag.13-16
3
Probleme actuale ale muzeologiei românești / Les problèmes actuels de la muséologie roumaine, pag.23-27
4
Încercări și realizări în activitatea cultural-educativă la Muzeul Țării Crișurilor / Des experiences et des réalisations dans l'activité culturel-éducative au Musée “Țara Crișurilor”, pag.39-43
5
Valorificarea cultural-educativă a descoperirilor arheologice de pe teritoriul județului Satu Mare / La mise en valeur culturel-éducative des découvertes archéologiques du territoire du département de Satu Mare, pag.53-55
6
Prezența activă în spiritualitatea românească cintemporană a muzeelor memoriale "George Cișbuc" și "Liviu Rebreanu" din județul Bistrișa-Năsăud /, pag.75-81
7
Date privind activitatea cultural-educativă desfășurată la Muzeul de Științele Naturii din Ploiești / Dates concernant l'activité culturel-éducative au Musée des Sciences Naturelles de Ploiești, dép. de Prahova, pag.89-97
8
Ancheta psiho-sociologică la Muzeul Buikenthal privind relația muzeu-public / L'enquête psycho-sociologique effectuée au Musée de Brukenthal et concernant la relation musée-public, pag.99-103
9
Muzeul Teatrului Național din București, factor de cultură și educativă socialistă / Le Musée du Théâtre National de Bucarest, facteur de culture et d'éducation socialiste, pag.105-108
10
Muzeul din Mușătești, județul Argeș, mărturie a contribuției satului la istoria patriei / Le musée de Mușătești, dép. d'Argeș — témoignage de la contribution du village à l'histoire de notre patrie, pag.109-113
11
Aspecte din activitatea muzeală desfășurată în zona Gheorghieni între anii 1950-1973 / Des aspects de l'activité de musée déployée dans la zone de Gheorghieni entre 1950—1973, pag.115-119
12
Spațiul de muzeu. Exigențe și soluții adoptate în organizarea sălilor de istorie străveche din Muzeul de istorie a Republicii Socialiste România /, pag.133-138
13
Valorizarea muzeistică a celor mai recente descoperiri arheologice în Muzeul de Arheologie Constanța / La mise en valeur dans le musée des plus récentes découvertes archéologiques au Musée d'Archéologie de Constanța, pag.149-153
14
Contribuția cercetărilor arheologice din județul Maramureș la realitatea expoziției de bază a secției de istorie a Muzeului din Baia Mare /, pag.155-158
15
Propuneri privind valorificarea cultural-educativă și turistică a spațiilor din castelul și cetatea Făgăraș / Des propositions concernant la mise en valeur culturel-éducative et touristique des espaces du château et de la cité de Făgăraș, pag.169-172
16
Unelte de piatră șlefuită din neoliticul timpuriu de pe teritoriul României / L'outillage en pierre polie de l'étape initiale du néolithique en territoire roumain, pag.209-222
17
Morminte cu schelete așezate pe torace din necropola neolitică de la Cernica și semnificația acestui ritual preistoric / Tombes à squelettes couchés sur le thorax de la nécropole néolithique de Cernica. La signification de ce rituel préhistorique, pag.223-235
18
Cîteva precizări în legătură cu neoliticul tîrziu din Muntenia și Oltenia / Quelques précisions en rapport avec le néolitique tardif de Valachie et d'Olténie, pag.237-241
19
Așezarea de tip Coțofeni de la Braneț, județul Olt / L'établissement de type Cotofeni de Braneț, dép. d'Olt, pag.243-255
20
Portul antic Tomis și peninsula submersă Tomis, o așezare geto-dacică anterioară sosirii navigatorilor greci. Cercetări de arheologie submarină /, pag.257- 272
21
Noi cercetări arheologice privind cultura materială a geto-dacilor din zona est-centrală a Munteniei / Nouvelles recherches archéologiques concernant la culture matérielle des gèto-daces de la zone est-centrale de la Valachie, pag.273-286
22
Geneza copiei Columnei Traiane expusă la Muzeul de Istorie a R.S. România în lumina cercetărilor de arhivă /, pag.287-292
23
Contribuții la cunoașterea populației autohtone în sec. II-III e.n. în județul Bacău / Contributions à l'étude de la population daco-carpiques des IIe — IIIe siècles n.e. du dép. de Bacău, pag.293-334
24
Unele date privind așezarea din sec. VI-VII de la Radovanu, județul Ilfov / Quelques données relatives à l'agglomération des VIe—VIIe siècles de Radovanu (dép. d'Ilfov), pag.335-341
25
Contribuții la problema genezei raporturilor feudale în Transilvania în lumina cercetărilor arheologice de la Alba Iulia / Contributions au problème de la genèse des rapports féodaux en Transylvanie à la lumière des recherches archéologiques d'Alba Iulia, pag.343-351
26
Un tezaur de monede de aur din sec. al XIII-lea descoperit în Dobrogea / Un nouveau trésor de hyperpères byzantins du XIIIe siècle, découvert dans la Dobroudja, pag.353-364
27
Vechimea orașului Baia / L'ancienneté de la ville Baia, pag.365-379
28
Unele aspecte privind prezența teutonilor în Banat (1429-1432) / Quelques aspects concernant la présence des teutons en Banat (1429—1432), pag.381-386
29
Cercetarea satului medieval Mănești de pe Colentina (sec. XIV-XVI) / L'étude du village médiéval Mănești sur Colentina (XIVe—XVIe siècles), pag.387- 3393
30
Aspecte ale vieții cultural-artistice în vremea domniei lui Mircea Ciobanul (1545-1555; 1558-1559) / Aspects de la vie culturelle-artistique durant le règne de Mircea le Pâtre (1545—1554; 1558—1559), pag.395-405
31
Un tezaur de monede de aur din sec. al XVII-lea descoperit la Cotnari / Un trésor de monnaies d'or du XVIIe siècle découvert à Cotnari, pag.407- 412
32
Un tezaur de monede otomane din sec. XVIII-XIX descoperit la Brezoianu - București / Un trésor de monnaies ottomanes des XVIIle—XIXe siècles découvert à Brezoianu — Bucarest, pag.413-416
33
Carte rară în orașul Galați /Le livre rare dans la ville de Galatz, pag.417- 422
34
Despre economia bănească românească în sec. XVII-XVIII /Sur l'économie monétaire roumaine pendant les XVIIe—XVIIIe siècles, pag.423-425
35
Hrisovul de organizare autonomă a breslei brutarilor bucureșteni din anul 1818 / Un document concernant l'organisation autonome de la corporation des boulangers bucarestois en 1818, pag.439-444
36
Contribuții la istoria marinei și navigației în România, 1829-1866 / Contributions à l'histoire de la marine et de la navigation en Roumanie (1829—1866), pag.445-452
37
Drumuri mehedințene din perioada Regulamentului Organic / Les routes du dép. Mehedinți à l'époque du Règlement Organique, pag.453-461
38
Date noi privind începuturile Academiei Mihăilene din Iași, pag.463-467
39
Contribuții documentare cu privire la cunoașterea cheltuielilor pentru trupele de ocupație a Bucureștilor în anii 1848-1851 /, pag.469-474
40
Două documente semnificative din anii 1862 și 1891 privind lupta pentru drepturi și libertăți a populației românești din Lăpuș, Satmar, Chioar și Sălaj /, pag.475-484
41
O corespondență inedită din timpul războiului pentru cucerirea independenței de stat a României / Une correspondance inédite du temps de la Guerre d'Indépendence de la Roumanie, pag.485-490
42
Date privind construirea Palatului Poștelor, actualul sediu al Muzeului de Istorie al R.S. România / Les données concernant la construction du Palais des postes, l'actuel siège du musée de l'histoire de la république socialiste de roumanie, pag.495-504
43
Contribuții bibliografice și arhivistice la tematica unui viitor muzeu de istorie modernă și contemporană a județului Dîmbovița /, pag.505- 511
44
Contribuția cercetării istorice la creșterea și valorificarea patrimoniului muzeistic al secției de istorie modernă și contemporană a muzeului județean Galați /, pag.513-519
45
Consecințele economice și politice ale împrumuturilor de stat contractate de România în anii crizei economice de suprapoducție (1929-1933) /, pag.521-526
46
Unele aspecte privind lupta clasei muncitoare din București în anii 1934-1936 / Quelques aspects concernant la lutte de la classe ouvrière bucarestoise pendant les années 1934—1935, pag.527- 531
47
Puncte de referință în ilustrarea lupei antifasciste la Muzeul Olteniei / Points de référence dans l'illustration de la lutte antifasciste au Musée de l'Olténie, pag.533-536
48
Constituirea în cadrul secției de istorie a muzeului din Satu Mare a unui fond documentar privind tradițiile culturale românești satmărene /, pag.537-540
49
Probleme ale conservării manuscriselor și tipăriturilor la Muzeul de Istorie al R.S. România / Problémes de la conservation des manuscrits et des imprimés dans le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.547- 550
S-au listat 49 de articole corespunzătoare