Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 16 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Muzeul de istorie - factor dinamic în aplicarea politicii P.C.R. de educare patriotică a maselor, de formare a conștiinței socialiste, pag.7-13
2
Partidul Comunist Român - continuatorul pe o treaptă superioară al rădăcinii socialiste revoluționare / Le Parti Communiste Roumain — continuateur à un échelon supérieur de la tradition socialiste révolutionnaire, pag.23-28
3
Activitatea desfășurată de Partidul Comunist Român pentru mobilizarea maselor țărănești la lupta antifascistă, 1934-1940 / L'activité déployée par le Parti Communiste Roumain pour la mobilisation des masses paysannes dans la lutte antifasciste, 1934—1940, pag.107-112
4
Partidul Comunist Român - forța politică conducătoare a mișcării de rezistență pentru eliberarea națională a României de sub dominația fascistă, 1940-1944 /, pag.113-119
5
Făurirea Partidului Comunist Român, considerații terminologice / La création du Parti Communiste Roumain, considerations terminologiques, pag.363-367
6
Permanența legăturilor dintre partidul clasei muncitoare și mișcarea sindicală /La permanence des liaisons entre le parti de la classe ouvrière et le mouvement syndical, pag.375-379
7
Partidul Comunist Român - luptător consecvent împotriva fascismului, pentru independența și suveranitatea patriei / Le Parti Communiste Roumain — combattant conséquent contre le fascisme, pour l'indépendance et la souveraineté de la Patrie, pag.401-406
8
Acțiuni și greve muncitorești în județele Mușcel, Argeș și Teleorman în petrioada 1921-1930 / Les actions du Parti Communiste Roumain durant les années 1921—1930 dans les départements de Muscel, Argeș et Teleorman, pag.407-410
9
Aspecte privind politica Partidului Comunist Român față de intelectualitate, 1921-1938 / Aspects de la politique du Parti Communiste Roumain concernant l'intellectualité (1921—1933), pag.411-416
10
Intelectualitatea progresistă în lupta condusă de Partidul Comunist Român în anul 1939 pentru salvgardarea integrității teritoriale a țării /, pag.429-432
11
Partidul Comunist Român inițiatorul și organizatorul mișcării de rezistență în România (1940-1944) / La lutte du Parti Communiste Roumain en vue de l'organisation et de développement de la résistance antifasciste en Roumanie, pag.449-455
12
Lupta forțelor democratice în perioada 23 august 1944-1945 oglindită în manifeste și afișe / La lutte des forces démocratiques pendant la période 23 août 1944—1945 reflétée dans les manifestes et les affiches, pag.469-472
13
Crearea organelor locale ale puterii de stat - moment important în activitatea P.C.R. de făurire a aparatului de stat / socialist în România, 1948-1950, pag.473-478
14
Partidul Comunist Român - centrul vital și conștiința întregii națiuni / Le Parti Communiste Roumain — centre vital et conscience de toute la nation, pag.479-483
15
Coordonate definitorii ale activității internaționale a P.C.R./ Coordonnées caractéristiques de l'activité internationale du Parti Communiste Roumain, pag.495-500
16
Mărturii ale stimei și prețuirii de care se bucură în întreaga lume politica Partidului Comunist Român de solidaritate și colaborare cu toate forțele revoluționare, progresiste, care luptă pentru libertate, independență și progres social /, pag.501-506
S-au listat 16 articole corespunzătoare