Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 16 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Muzeul Național, XIV, 2002  
Contribuția locuitorilor din județul Buzău la obținerea independenței / La lutte de la population du département de Buzău pour obtenir l'indépendance de la Roumanie, pag.199-205
2
Abordarea războiului din Vietnam pe plan extern / The Romanian politics regarding the Vietnam war, pag.450-461
3
 • Muzeul Național, XVI, 2004  
Activitatea căminelor culturale din județul Ilfov în primii ani ai comunismului (1948-1950), pag.529-535
4
 • Muzeul Național, XVII, 2005  
O ședință autocritică la revista "Flacăra" / A self critic meeting at “Flacăra”, pag.431-438
5
 • Muzeul Național, XIX, 2007  
La scène Bucarestoise au début du XXème siècle. 1901-1911. Histoire et image, pag.179-183
6
Incidents aux elections de l'assemblee constituante de 1914 / Incidente la alegerile Adunării Constituante din 1914, pag.225-229
7
 • Muzeul Național, XXI, 2009  
Despre documentele expuse la Muzeul de Istorie al R.S.R.. O discuție în cadrul Comitetului Execitiv al C-C- al P.C.R. / About documents exhibited at History Museum of Socialist Republic of Romania., pag.297-307
8
 • Muzeul Național, XXIII, 2011  
1948 - Inventarierea și evaluarea obiectelor din muzee / 1948 – Inventory and assessment of objects in museums, pag.119-126
9
 • Muzeul Național, XXIII, 2011  
"Problema sediului" - o piedică în calea înfințării Muzeului Național de Istorie, pag.139-144
10
 • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Fotografii de Carol Popp Szathmari în patromoniul Muzeului Național de Istorie a României / Photographs by Carol Popp de Szathmari in the Patrimony of the National Museum of Romanian History, pag.109-120
11
 • Muzeul Național, XXIV, 2012  
Les "Theses de Juillet" et les musees d'historie / The „July Theses” and the History Museums, pag.357-263
12
 • Muzeul Național, XXV, 2013  
Teatrul Național din Cluj în perioada interbelică / The National Theatre of Cluj in interwar period, pag.251-258
13
 • Muzeul Național, XXVI, 2014  
Asasinatul de la Sarajevo. Un raport official / The Sarajevo assassination. An official report, pag.195-200
14
 • Muzeul Național, XXVII, 2015  
Primul Război Mondial: Rapoarte americane despre condițiile din lagărele de prizonieri germane / The First World War. American Reports About The Conditions In German Prisoner-Of-War Camps, pag.129-136
15
 • Muzeul Național, XXIX, 2017  
Oameni de fier. Amintiri Din Războiul 1916-1918. Alexandru Pelimon Despre Bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz, pag.129-142
16
 • Muzeul Național, XXX, 2018  
Raul Dona, Jurnalul unui medic militar 1917 – 1918, cu acuarele și desene De Niculina Delavrancea-Dona. Ediție îngrijită de Iulia Vladimirov și Viorica Milicescu, Editura Humanitas, București, 2018, pag.397-401
S-au listat 16 articole corespunzătoare