Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 13 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Noi mărturii documentare privind epoca Unirii / Nouveaux témoignages documentaires sur l'époque de l'Union, pag.267- 270
2
  • Muzeul Național, III, 1976  
Decorații străine conferite domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza / Décorations étrangères conférées au prime Alexandru loan Cuza, pag.421-426
3
Activitatea diplomatică a lui Costache Negri pentru întărirea autonomiei Principatelor Unite / L'activité diplomatique de Costache Negri pour la consolidation de l'autonomie des Principantés Unies, pag.125-130
4
Aspecte privind participarea lucrătorilor și tîrgoveților la înfăptuirea Unirii Principatelor Române / Aspects concernant la participation des ouvriers et des citadins à la réalisation de l'Union des Principautés Roumaines, pag.241-246
5
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Noi mărturii documentare privind activitatea lui Alexandru G. Golescu în favoarea înfăptuirii Unirii / Nouveaux témoignages documentaires concernant l'activité d'Alexandre G. Golescu en faveur de l'accomplissement de l'Union, pag.217-221
6
  • Muzeul Național, VIII, 1994  
Documente inedite de la Ion Ghica, pag.49-52
7
  • Muzeul Național, VIII, 1994  
Valoroase documente din patrimoniul național evocatoare ale Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, pag.97-102
8
Mărturii din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României privind Unirea Basarabiei cu România /Testimonies in the collections of the National History Museum of Romania regarding the union of Basarabia and Romania, pag.177-182
9
Societatea civilă românească. Un secol de Istorie / La société civile roumaine. Un siècle d'histoire, pag.43-51
10
O pagină din istoria tiparului românesc. Institutul de Arte Grafice "Carol Gobl" / Une page de l'histoire de l'Imprimerie roumaine. L'Institut d'Arts Graphiques "Carol Göbl", pag.83-87
11
Expozițiunea Generală Română din 1906. 90 de ani de la organizare / L'exposition générale roumaine de 1906. 90 années depuis son organisation, pag.115-120
12
Fundația universitară Carol I. Cîteva considerații / La Fondation Universitaire "Charles l-er". Quelques considérations, pag.115-121
13
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Câteva documente inedite referitoare la activitatea unionistă din anul 1857 / Quelques documents inedits concernant l'activité unioniste pendant l'année 1857, pag.117-122
S-au listat 13 articole corespunzătoare