Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 17 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Privire asupra fortificațiilor Moldovei în sec. XIV-XVI / Considérations sur les fortifications de Moldavie aux XIVe —XVIe siècles, pag.63 - 80
2
Vechimea orașului Baia / L'ancienneté de la ville Baia, pag.365-379
3
  • Muzeul Național, III, 1976  
Date noi arheologice de pe teritoriul Moldovei privitoare la formarea poporului român /Nouvelles données archéologiques sur le territoire de la Moldavie, concernant la formation du peuple roumain, pag.17-22
4
  • Muzeul Național, III, 1976  
Două morminte ocromane din regiunea de sud a Moldovei / Deux tombes ocromanes découvertes au sud de la Moldavie, pag.53-60
5
Participarea lui Ștefan Răzvan la luptele din anul 1595 purtate de Mihai Viteazul contra turcilor / La participation de Ștefan Răzvan aux luttes de 1595, menées par Mihai Viteazul contre les Turcs, pag.113-117
6
Continuitatea statală românească și problema relațiilor româno-otomane / La continuité de l'Etat roumain et le problème des relations roumaines-ottomanes, pag.171-175
7
Cîteva principii ale organizării de stat în presa postpașoptistă din Moldova / Principes de l'organisation de l'état dans la presse moldave après la révolution de 1848, pag.225-230
8
Preludii diplomatice la formarea statului român modern - două memorii ale domnitorului Moldovei Grigore Alexandru Ghica /, pag.231-235
9
Personalități ale vieții artistice mesagere ale ideilor social-politice în lupta pentru crearea statului român modern / Personnalités de la vie artistique, messagères des idées socio-politiques dans la lutte pour la création de l'État roumain moderne, pag.237-242
10
Ornamentica picturii pe lemn - element de unitate în arta țărilor române din sec. XVII-lea / L'ornementation de la peinture sur bois — élément d'unité dans l'art des pays roumains du XVIIe siècle, pag.175-188
11
Afirmarea unor idei progresiste în Principatele Române la începutul sec. al XIX-lea / L'afirmation de certaines idées progressistes dans les Principautés Roumaines au début de XIXe siècle ., pag.207-211
12
Aspecte privind participarea lucrătorilor și tîrgoveților la înfăptuirea Unirii Principatelor Române / Aspects concernant la participation des ouvriers et des citadins à la réalisation de l'Union des Principautés Roumaines, pag.241-246
13
Mînjina - unul dintre centrele polarizatoare ale ideii de unitate națională a românilor la mijlocul sec. al XIX-lea /Mînjina, un des centres qui polarisait l'idée d'unité nationale des Roumains au milieu du XIXe siècle, pag.247- 253
14
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Cercetări privind situația socio-economică și demografică a zonei moldavo-dobrogene în sec. al XVII-lea / Recherches concernant la situation socio-économique et démographique de la zone Moldavie et de Dobroudja au XVIIe s., pag.163-176
15
Biografia unui cărturar moldovean Logogătul Eustatie Berindei, pag.81-91
16
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
Despre folosirea decorațiunilor în stemele boierilor din Moldova și Țara Românească în perioada domniilor regulamentare / Sur l’usage des décorations dans les armoiries des boyards de Moldavie et de Valachie (pendant les règnes réglementaires), pag.89-103
17
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Spătarul Dimitrie Ramadan și familia sa: Contribuții privind un boier cărturar trecut cu vederea / Le spathaire Dimitrios Ramadanis et sa famille. contributions concernant un boyard lettré ignoré, pag.69-77
S-au listat 17 articole corespunzătoare