Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 7 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Litografia europeană în secolul al XIX-lea. Repere istorice , tehnice și stilistice, funcționalitate / La litographie Européenne au XIX Siècle repèreshistoriques techniques et stylistiques, fonctionnalité, pag.120-140
2
O alianță matrimonială franco-moldavă, Ecaterina Balș, baroană de Thorenc / Une alliance matrimoniale franco-moldave - Ecaterina Balche, Baronne de Thorenc, pag.141-149
3
Mihail Kogălniceanu. Mărturii muzeistice. La 185 de ani de la naștere / Mihail Kogălniceanu. Temoignages muséologigues. 185 années depuis sa naissance, pag.248-252
4
Participarea casei Capșa la expoziții ale cooperatorilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea / La participation de la Maison Capșa aux expositions des coopérateurs de la fin du XIXème siècle, pag.280-287
5
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
La présence de la Roumanie aux expositions universelles de Paris – Le témoignage des médailles, pag.117-140
6
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Ioannis Hurmuziadis Koumbaris, un professeur grec du XIXème siècle, de Galați - Interpretations et presentation d’un fond archivistique -, pag.153-178
7
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Geneza Comisiei Naționale de Arheologie / La genèse de la Commission Nationale D’Archéologie, pag.343-348
S-au listat 7 articole corespunzătoare