Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 11 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
"Asociația Prietenilor lui Enescu" și expoziția "George Enescu" la Paris - 21 nov. - 9 dec. 1973 / L'Association „Les amis d'Enesco" et l'exposition „Georges Enesco” à Paris (21 nov.—9 déc. 1973), pag.173-176
2
Diplomația franceză și italiană despre unele aspecte ale războiului de independență /La diplomatie française et italienne sur quelques aspects de la guerre de l'indépendance, pag.287-292
3
Problemele consolidării statului național român la conferința păcii de la Paris (1919-1920) / Les problèmes de la consolidation de l'État national roumain à la conférence de paix de Paris (1919—1920), pag.353-356
4
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Reflectarea revoluției condusă de Tudor Vladimirescu în lucrarea "Lettres sur la Valachie" de Fr. Recordon apărută la Paris în 1821 /, pag.193-198
5
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Informații documentar-istorice referitoare la desăvîrșirea unității naționale aflate în fondul de arhivă "Comitetul de asistență al Crucii Roșii române de la Paris (1916-1918) /, pag.241-244
6
Din istoria relațiilor sportive româno-franceze /Aspects des relations sportives roumaine-françaises, pag.159-166
7
Iuliu Maniu și delegația română la conferința de pace de la Paris din 1919 / luliu Maniu and the Romanian delegation at the Peace Conference - Paris, 1919, pag.183-189
8
O lecție franceză despre sud-estul Europei la începutul secolului al XIX-lea / Une leçon française relative à l'Europe de sud-est au commencement du XlX-eme siècle., pag.15-21
9
Studenți români în Franța în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Manuale școlare / Des ex-étudiants roumain en France dans la deuxième moine du XIXème siècle. Manuels scolaires., pag.55-58
10
  • Muzeul Național, XVI, 2004  
Aspecte ale colaborării romano-franceze în primul război mondial reflectate în medalii și plachete, pag.309-336
11
  • Muzeul Național, XVI, 2004  
Remiterea stindardului lui Ștefan cel Mare. Paris, 28 iulie 1917, pag.337-344
S-au listat 11 articole corespunzătoare