Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 28 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Cîteva aspecte privind contribuția locuitorilor jud. Dolj la războiul de independență / Quelques aspects concernant la contribution des habitants du dép. de Dolj à la guerre d'indépendance, pag.305-311
2
Contribuții gorjene la războiul de independență / Contributions du dép. de Gorj à la guerre d'indépendance, pag.313-317
3
Contribuția intelectualității din Oltenia la susținerea războiului de independență / La contribution des intellectuels de l'Olténie à l'appui de la guerre d'indépendance, pag.325-331
4
Aspecte ale contribuției jud. Dolj în susținerea războiului de independență / Quelques aspects de la contribution du département de Dolj à l'appui de la guerre d'indépendance, pag.333-339
5
Contribuții privind participarea jud. Neamț la războiul de independență / Contributions concernant la participation du département de Neamț, à la guerre de l'indépendance, pag.341-344
6
Știri despre contribuția jud. Galați la susținerea războiului pentru independență / Informations sur la contribution du dép. de Galați à la guerre de l'indépendance, pag.349-352
7
Contribuția materială a prahovenilor la cucerirea independenței României / La contribution matérielle des habitants du dép. de Prahova à la conquête de l'indépendance de la Roumanie, pag.353-358
8
Contribuția femeilor prahovene la războiul de independență / La contribution des femmes du département de Prahova à la guerre d'indépendance, pag.359-363
9
Date despre fostul județ Vlașca în timpul războiului pentru independență / Dates sur l'ex-département de Vlașca au temps de la guerre d'indépendance, pag.369-373
10
Participarea maselor populare din jud. Ilfov la războiul de independență / Des aspects concernant la participation des masses populaires du département d'Ilfov à la guerre d'indépendance, pag.375-381
11
Contribuția maselor populare argeșene la susținerea războiului de independență / La contribution des masses populaires d'Argeș pour soutenir la guerre d'indépendance, pag.383-386
12
Participarea jud. Dîmbovița la lupta poporului român pentru libertate și independență / La participation du dép. de Dimbovitza à la lutte du peuple roumain pour la liberté et l'indépendance, pag.387-392
13
Participarea Maramureșului la evenimentele anului 1877 / La participation du Maramureș aux événements de l'année 1877, pag.413-415
14
Din contribuția Mariei Rosetti în războiul pentru cucerirea independenței / Sur la contribution de Maria Rosetti dans la guerre pour la conquête de l'indépendance, pag.421-424
15
Mărturii documentare privind contribuția maselor populare din București la susținerea războiului de independență / Témoignages documentaires concernant la contribution des masses populaires de Bucarest à l'appui de la guerre d'indépendance, pag.425-429
16
Noi mărturii cu privire la războiul de independență în Muzeul județean de istorie Galați / Nouveaux témoignages concernant la guerre d'indépendance dans le Musée départemental d'histoire de Galați, pag.575-578
17
Contribuția societății naționale de Cruce Roșie la cucerirea și păstrarea independenței naționale (1877-1918) / La contribution de la Société Nationale de la Croix Rouge à la conquête et le maintien de l'indépendance nationale (1877—1918), pag.603-607
18
Despre contribuția publicistică a lui Lucrețiu Pătrășcanu la lupta dusă de Partidul Comunist Român împotriva pericolului fascist și pentru apărarea independenței și suveranității țării în deceniul al IV-lea /, pag.653-659
19
Personalități ale vieții artistice mesagere ale ideilor social-politice în lupta pentru crearea statului român modern / Personnalités de la vie artistique, messagères des idées socio-politiques dans la lutte pour la création de l'État roumain moderne, pag.237-242
20
Partidele muncitorești în lupta pentru apărarea independenței și suveranității naționale / The Labour Parties Fighting for the Defence of the National Independence and Sovereignity, pag.367-371
21
Continuitatea opiniilor politice gălățene cu privire la apărarea unității și independenței țării / Continuité des opinions politiques des habitants de Galatzi concernant la défense et l'indépendance du pays, pag.373-376
22
Aspecte ale poziției mișcării muncitorești și socialiste față de problema națională la sfîrșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea /, pag.289-293
23
Socialiștii bîrlădeni participanți activi la lupta pentru crearea Partidului Român / Les socialistes de la ville de Bîrlad, participants actifs à la lutte pour la création du Parti Communiste Roumain, pag.369-374
24
Contribuții ale tineretului la opera de democratizare a țării. 23 august 1944-6 martie 1945 / Contributions de la jeunesse à l'oeuvre de démocratisation du pays, le 23 août 1944 — 6 mars 1945, pag.463-469
25
Mărturii ale stimei și prețuirii de care se bucură în întreaga lume politica Partidului Comunist Român de solidaritate și colaborare cu toate forțele revoluționare, progresiste, care luptă pentru libertate, independență și progres social /, pag.501-506
26
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Noi mărturii documentare privind activitatea lui Alexandru G. Golescu în favoarea înfăptuirii Unirii / Nouveaux témoignages documentaires concernant l'activité d'Alexandre G. Golescu en faveur de l'accomplissement de l'Union, pag.217-221
27
Din activitatea lui Nicolae Titulescu în vederea consolidării relaților internaționale / L'activité de Nicolae Titulescu concernant la consolidation des relations internationales., pag.207-223
28
Regina Maria și războiul de întregire națională / La Reine Marie et la guerre d'achèvement de l'unité nationale., pag.147-153
S-au listat 28 de articole corespunzătoare