Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 20 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
A existat un regulament de funcționare a primei instituții muzeale din București?/ Il y a un règlement de fonctionnement du premier musée de Bucarest?, pag.7-11
2
Aspecte ale organizării judecătorești în documente inedite din patrimoniului muzeului / Aspects concernant l'organisation judiciaire dans des documents inédits gardés dans le patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.13-18
3
Modelul balcanic al constituirii statului național modern. Romania și Serbia (I) / Le modèle balcanique de la constitution de l'état national moderne. La Roumanie et la Serbie (I), pag.19-28
4
Raportul de interdependență dintre istorie și limba română reflectat în colecțiile bibliotecii lui Timotei Cipariu / Le rapport d'interdépendance entre l'histoire et la langue roumaine reflété dans les collections de la bibliothèque de Timotei Cipariu, pag.29-34
5
O casă de comerț bucureșteană - Casa Capșa - în competiții interne și internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea/Une maison de commerce bucarestoise - La maison Capșa dans des competitions de la deuxième moitié du XIX* siècle, pag.35-41
6
Un proiect de stemă orășenească pentru Botoșani la 1865 /Projet d'un blason municipal pour Botoșani à 1865, pag.43-45
7
Tradițional și alogen în viața cotidiană bucureșteană: Alimentația (sec. al XIX-lea)/ Traditional and foreign features in Bucharest every day life -the nourishment- the 19th century, pag.87-95
8
Priorități românești în aeronautica reactivă /Priorités roumaines dans l'aéronautique réactive, pag.97-103
9
Romania la conferințele de pace de la Haga. 1899: 1907. Fotografii originale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României /, pag.113-116
10
Expozițiunea generală română din București - Considerații după nouă decenii / L'éxposition générale roumaine de Bucarest 1906 -Considération après neuf décennies, pag.145-157
11
Din istoria relațiilor sportive româno-franceze /Aspects des relations sportives roumaine-françaises, pag.159-166
12
Misiunea aeronautică franceză în România (1916-1917) / La mission aéronautique française en Roumanie (1916-1917), pag.167-175
13
Mărturii din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României privind Unirea Basarabiei cu România /Testimonies in the collections of the National History Museum of Romania regarding the union of Basarabia and Romania, pag.177-182
14
Mareșalul Constantin Prezan și moșia Schinetea /Le maréchal Constantin Prezan et le domaine Schinetea, pag.191-196
15
Contribuții la cunoașterea autorului monumentului eroilor aerului din București /Contributions concernant l'auteur du monument des Héros de l'air de Bucarest, pag.197-210
16
Descoperirea coifului de la Poiana Coțofenești, jud. Prahova. Scurtă istorie /La découverte du heaume de Poiana Coțofenești, le départament de Prahova. Courte présentation, pag.229-233
17
Barilul de la Khorsabad, un prețios document din patrimoniul Muzeului Național de istorie a României /La baril de Khorsabad, un précieux document conservé dans les collections du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.235-252
18
Presa românească despre sosirea principelui Carol în țară - iunie 1930 /La presse roumaine au sujet de l'arrivée du prince Charles en Roumanie - Juin 1930, pag.261-271
19
Politici naționale și minorități etnice: repere privind statutul românilor din Balcani în perioada interbelică / Politiques nationales et minorités ethniques: repères concernant le statut des roumains des Balkans pendant l'entre deux guerres, pag.281-289
20
Acțiunile de luptă ale aeronauticii pentru combaterea atacurilor aeriene asupra teritoriului României în perioada aprilie-august 1944 / Les actions de lutte de l'aéronautique pour combatre les attaques aériens du territoire roumain en avril -août 1944, pag.299-304
S-au listat 20 de articole corespunzătoare