Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 19 articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Cercetarea muzeografică a relației muzeu-școală / L'investigation muséographique de la relation musée-école, pag.45-48
2
Spațiul de muzeu. Exigențe și soluții adoptate în organizarea sălilor de istorie străveche din Muzeul de istorie a Republicii Socialiste România /, pag.133-138
3
Geneza copiei Columnei Traiane expusă la Muzeul de Istorie a R.S. România în lumina cercetărilor de arhivă /, pag.287-292
4
Probleme ale conservării manuscriselor și tipăriturilor la Muzeul de Istorie al R.S. România / Problémes de la conservation des manuscrits et des imprimés dans le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.547- 550
5
  • Muzeul Național, III, 1976  
Un tezaur de siliquae din sec. al IV-lea descoperit în satul Viespești com. Sprîncenata, jud. Olt / Un trésor de silique du IV-e siècle, découvert dans le village de Viespești, la commune de Sprincenata, dept. d'Oit, pag.193-204
6
  • Muzeul Național, III, 1976  
Documente inedite din sec. al XVIII-lea intrate în colecțiile Muzeului de Istorie al R.S.România / Documents inédits du XVIIIe siècle, entrés dans les collections du Musée d'Histoire de la R. S. Roumanie, pag.339-345
7
  • Muzeul Național, III, 1976  
Noi achiziții intrate în patrimoniul Muzeului Național legate de revoluția de la 1848 din țările române / Nouvelles acquisitions du patrimoine du Musée National, concernant la révolution de 1848 dans les Pays Roumains, pag.377-385
8
  • Muzeul Național, III, 1976  
Politica internațională a P.C.R. reflectată în Muzeul de Istorie al R.S. România / La politique internationaliste du P.C.R., telle qu'elle se reflète dans l'exposition permanente du Musée d'Histoire de la R.S. de Roumanie, pag.473-478
9
  • Muzeul Național, III, 1976  
Criterii de evidență a patrimoniului, realizări și perspective la Muzeul Național / Critères de mise à jour du patrimoine des musées, succès et perspectives du Musée National /, pag.517- 520
10
Mărturii muzeistice privitoare la recunoașterea internațională a independenței României / Témoignages de musée concernant la reconnaissance internationale de l'indépendance de la Roumanie, pag.579-581
11
Un document inedit din colecțiile Muzeului Național de Istorie referitor la participarea românilor la războiul ruso-turc din anii 1806-1812 /, pag.205-210
12
Muzeul de istorie - factor dinamic în aplicarea politicii P.C.R. de educare patriotică a maselor, de formare a conștiinței socialiste, pag.7-13
13
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Contribuții la iconografia eroului cavaler în arta daco-romană / Contributions à l'iconographie de l'héros chevalier dans l'art daco-romain, pag.75-81
14
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Podoabe de aur descoperite la Romula păstrate în colecția muzeului de Istorie al R.S. România / Parures en or découvertes à Romula conservées dans la collection du Musée d'histoire de la R. S. de Roumanie, pag.91-100
15
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Contribuții la iconografia unor participanți la revoluția de la 1848 / Contributions à l'iconographie de quelques participants à la révolution de 1848, pag.211-216
16
Descoperirea coifului de la Poiana Coțofenești, jud. Prahova. Scurtă istorie /La découverte du heaume de Poiana Coțofenești, le départament de Prahova. Courte présentation, pag.229-233
17
Barilul de la Khorsabad, un prețios document din patrimoniul Muzeului Național de istorie a României /La baril de Khorsabad, un précieux document conservé dans les collections du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.235-252
18
Recente achiziții ale muzeului național de istorie a României. Busturi reprezentîndu-i pe Take Ionescu și Grigore Gafencu / Récentes acquisitions au Musée National d'Histoire de la Roumanie. Les bustes de Take Ionescu et Grégoire Gafencu, pag.127-134
19
Accesibilitatea copiilor cu deficiențe în Muzeul Național de Istorie a României / L'accèsibilite des enfants handicapés dans le Musée National d'Histoire de Roumanie, pag.321-326
S-au listat 19 articole corespunzătoare