Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, II, 1975

ISSN:1015-0323
Anul:1975
Referință:II, anul 1975
Descarcă fișierul:


Urmează 84 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, II, 1975 Realizări și perspective în muzeologia românească. Cuvînt de deschidere / Des réalisations et des perspectives dans la muséologie roumaine. Discours introductif, pag.3-4
2 Muzeul Național, II, 1975 Muzeul și omul societății socialiste / Le musée et l'homme de la société socialiste, pag.5-8
3 Muzeul Național, II, 1975 Rolul și locul cercetării științifice în creșterea patrimoniului muzeal / Le rôle et la place de l'investigation scientifique dans l’augmentation du patrimoine des musées, pag.9-12
4 Muzeul Național, II, 1975 Valori muzeale privind istoria României aflate peste hotare / Valeurs des musées concernant l'histoire de la Roumanie au delà des frontiers, pag.13-16
5 Muzeul Național, II, 1975 Date noi privind formarea poporului român și utilizarea lor în muzeele de istorie / Dates nouvelles au sujet de la formation du peuple roumain et leur utilisation dans les musées d’histoire, pag.17-21
6 Muzeul Național, II, 1975 Probleme actuale ale muzeologiei românești / Les problèmes actuels de la muséologie roumaine, pag.23-27
7 Muzeul Național, II, 1975 Forme și metode folosite în munca cultural-educativă la Muzeul de Istorie al Transilvaniei / Des formes et des méthodes employées dans le travail culturel-éducative au Musée d'Histoire de la Transylvanie, pag.31-37
8 Muzeul Național, II, 1975 Încercări și realizări în activitatea cultural-educativă la Muzeul Țării Crișurilor / Des experiences et des réalisations dans l'activité culturel-éducative au Musée “Țara Crișurilor”, pag.39-43
9 Muzeul Național, II, 1975 Cercetarea muzeografică a relației muzeu-școală / L'investigation muséographique de la relation musée-école, pag.45-48
10 Muzeul Național, II, 1975 Psihodiagnoza - auxiliar important în studiere relației muzeu-școală / Le psychodiagnostic — auxiliaire important dans l'étude de la relation musée-école, pag.49-
11 Muzeul Național, II, 1975 Valorificarea cultural-educativă a descoperirilor arheologice de pe teritoriul județului Satu Mare / La mise en valeur culturel-éducative des découvertes archéologiques du territoire du département de Satu Mare, pag.53-55
12 Muzeul Național, II, 1975 Expozițiile arhivistice, mijloc de cunoaștere a trecutului de lupta a poporului și de educare patriotică / Les expositions des archives, moyen de connaissance de la lutte du peuple et d'éducation du sentiment patriotique, pag.57-62
13 Muzeul Național, II, 1975 Considerații privind necesitatea valorificării prin ghidaj a elementelor de civilizație spirituală reflectate de exponate și fenomene etnografice /, pag.63-70
14 Muzeul Național, II, 1975 Structura lecției de istorie la clasa a X-a din școala specială, desfășurată pe bază de vizită la muzeu / La structure de la leçon d'histoire de la Xe classe de l'école spéciale déployée à l'aide des visites au musée, pag.71-74
15 Muzeul Național, II, 1975 Prezența activă în spiritualitatea românească cintemporană a muzeelor memoriale "George Cișbuc" și "Liviu Rebreanu" din județul Bistrișa-Năsăud /, pag.75-81
16 Muzeul Național, II, 1975 Forme ale acțiunii cultural-educative în afara sediului / Des formes de l'activité culturel-éducative à l'extérieur du siège du musée, pag.83-87
17 Muzeul Național, II, 1975 Date privind activitatea cultural-educativă desfășurată la Muzeul de Științele Naturii din Ploiești / Dates concernant l'activité culturel-éducative au Musée des Sciences Naturelles de Ploiești, dép. de Prahova, pag.89-97
18 Muzeul Național, II, 1975 Ancheta psiho-sociologică la Muzeul Buikenthal privind relația muzeu-public / L'enquête psycho-sociologique effectuée au Musée de Brukenthal et concernant la relation musée-public, pag.99-103
19 Muzeul Național, II, 1975 Muzeul Teatrului Național din București, factor de cultură și educativă socialistă / Le Musée du Théâtre National de Bucarest, facteur de culture et d'éducation socialiste, pag.105-108
20 Muzeul Național, II, 1975 Muzeul din Mușătești, județul Argeș, mărturie a contribuției satului la istoria patriei / Le musée de Mușătești, dép. d'Argeș — témoignage de la contribution du village à l'histoire de notre patrie, pag.109-113
21 Muzeul Național, II, 1975 Aspecte din activitatea muzeală desfășurată în zona Gheorghieni între anii 1950-1973 / Des aspects de l'activité de musée déployée dans la zone de Gheorghieni entre 1950—1973, pag.115-119
22 Muzeul Național, II, 1975 Conceptul de muzeu în contemporaneitate. Considerații privind locul și funcțiile expozițiilor etnografice în structurile culturale contemporane /, pag.125-128
23 Muzeul Național, II, 1975 Cartea și obiectele personale - exponate polivalente în muzeul de istorie / Le livre et les objets personnels — des valeurs polyvalentes dans le musée d'histoire, pag.129-132
24 Muzeul Național, II, 1975 Spațiul de muzeu. Exigențe și soluții adoptate în organizarea sălilor de istorie străveche din Muzeul de istorie a Republicii Socialiste România /, pag.133-138
25 Muzeul Național, II, 1975 Metoda reconstituirii - element important de expunere muzeografică / La méthode de la reconstitution — élément important de l'exposition muséographique, pag.139-143
26 Muzeul Național, II, 1975 Semnificația elementului de atmosferă în muzeul de istorie contemporană / La mise en valeur dans le musée des plus récentes découvertes archéologiques au Musée d'Archéologie de Constanța, pag.145-148
27 Muzeul Național, II, 1975 Valorizarea muzeistică a celor mai recente descoperiri arheologice în Muzeul de Arheologie Constanța / La mise en valeur dans le musée des plus récentes découvertes archéologiques au Musée d'Archéologie de Constanța, pag.149-153
28 Muzeul Național, II, 1975 Contribuția cercetărilor arheologice din județul Maramureș la realitatea expoziției de bază a secției de istorie a Muzeului din Baia Mare /, pag.155-158
29 Muzeul Național, II, 1975 Reflectarea în muzeele de arheologie a raportului dintre cultura materială și unii factori ecologici / La présentation dans les musées d'archéologie du rapport entre la culture matérielle et certains facteurs écologiques, pag.159-163
30 Muzeul Național, II, 1975 Cu privire la oglindirea în muzeele de istorie a tematicii agrare și problemei țărănești de-a lungul perioadei moderne a istoriei României /, pag.165-168
31 Muzeul Național, II, 1975 Propuneri privind valorificarea cultural-educativă și turistică a spațiilor din castelul și cetatea Făgăraș / Des propositions concernant la mise en valeur culturel-éducative et touristique des espaces du château et de la cité de Făgăraș, pag.169-172
32 Muzeul Național, II, 1975 "Asociația Prietenilor lui Enescu" și expoziția "George Enescu" la Paris - 21 nov. - 9 dec. 1973 / L'Association „Les amis d'Enesco" et l'exposition „Georges Enesco” à Paris (21 nov.—9 déc. 1973), pag.173-176
33 Muzeul Național, II, 1975 Colecția de carte veche de transporturi. Criterii de selectare, exemplificări / La collection d'anciens livres de transports. Critères de sélection, illustrations, pag.177-183
34 Muzeul Național, II, 1975 Presa și folosirea ei în muzeul de istorie / La presse du temps et son utilisation dans le musée d'histoire, pag.185-189
35 Muzeul Național, II, 1975 Locul și rolul cercetării științifice în activitatea muzeală / La place et le rôle de la recherche scientifique dans l'activité d'un musée, pag.191-196
36 Muzeul Național, II, 1975 O ștanță de confecționat penițe din pene de pasăre / Une matrice pour confectionner des plumes en plumes d'oiseaux, pag.197-203
37 Muzeul Național, II, 1975 Unelte de piatră șlefuită din neoliticul timpuriu de pe teritoriul României / L'outillage en pierre polie de l'étape initiale du néolithique en territoire roumain, pag.209-222
38 Muzeul Național, II, 1975 Morminte cu schelete așezate pe torace din necropola neolitică de la Cernica și semnificația acestui ritual preistoric / Tombes à squelettes couchés sur le thorax de la nécropole néolithique de Cernica. La signification de ce rituel préhistorique, pag.223-235
39 Muzeul Național, II, 1975 Cîteva precizări în legătură cu neoliticul tîrziu din Muntenia și Oltenia / Quelques précisions en rapport avec le néolitique tardif de Valachie et d'Olténie, pag.237-241
40 Muzeul Național, II, 1975 Așezarea de tip Coțofeni de la Braneț, județul Olt / L'établissement de type Cotofeni de Braneț, dép. d'Olt, pag.243-255
41 Muzeul Național, II, 1975 Portul antic Tomis și peninsula submersă Tomis, o așezare geto-dacică anterioară sosirii navigatorilor greci. Cercetări de arheologie submarină /, pag.257- 272
42 Muzeul Național, II, 1975 Noi cercetări arheologice privind cultura materială a geto-dacilor din zona est-centrală a Munteniei / Nouvelles recherches archéologiques concernant la culture matérielle des gèto-daces de la zone est-centrale de la Valachie, pag.273-286
43 Muzeul Național, II, 1975 Geneza copiei Columnei Traiane expusă la Muzeul de Istorie a R.S. România în lumina cercetărilor de arhivă /, pag.287-292
44 Muzeul Național, II, 1975 Contribuții la cunoașterea populației autohtone în sec. II-III e.n. în județul Bacău / Contributions à l'étude de la population daco-carpiques des IIe — IIIe siècles n.e. du dép. de Bacău, pag.293-334
45 Muzeul Național, II, 1975 Unele date privind așezarea din sec. VI-VII de la Radovanu, județul Ilfov / Quelques données relatives à l'agglomération des VIe—VIIe siècles de Radovanu (dép. d'Ilfov), pag.335-341
46 Muzeul Național, II, 1975 Contribuții la problema genezei raporturilor feudale în Transilvania în lumina cercetărilor arheologice de la Alba Iulia / Contributions au problème de la genèse des rapports féodaux en Transylvanie à la lumière des recherches archéologiques d'Alba Iulia, pag.343-351
47 Muzeul Național, II, 1975 Un tezaur de monede de aur din sec. al XIII-lea descoperit în Dobrogea / Un nouveau trésor de hyperpères byzantins du XIIIe siècle, découvert dans la Dobroudja, pag.353-364
48 Muzeul Național, II, 1975 Vechimea orașului Baia / L'ancienneté de la ville Baia, pag.365-379
49 Muzeul Național, II, 1975 Unele aspecte privind prezența teutonilor în Banat (1429-1432) / Quelques aspects concernant la présence des teutons en Banat (1429—1432), pag.381-386
50 Muzeul Național, II, 1975 Cercetarea satului medieval Mănești de pe Colentina (sec. XIV-XVI) / L'étude du village médiéval Mănești sur Colentina (XIVe—XVIe siècles), pag.387- 3393
51 Muzeul Național, II, 1975 Aspecte ale vieții cultural-artistice în vremea domniei lui Mircea Ciobanul (1545-1555; 1558-1559) / Aspects de la vie culturelle-artistique durant le règne de Mircea le Pâtre (1545—1554; 1558—1559), pag.395-405
52 Muzeul Național, II, 1975 Un tezaur de monede de aur din sec. al XVII-lea descoperit la Cotnari / Un trésor de monnaies d'or du XVIIe siècle découvert à Cotnari, pag.407- 412
53 Muzeul Național, II, 1975 Un tezaur de monede otomane din sec. XVIII-XIX descoperit la Brezoianu - București / Un trésor de monnaies ottomanes des XVIIle—XIXe siècles découvert à Brezoianu — Bucarest, pag.413-416
54 Muzeul Național, II, 1975 Carte rară în orașul Galați /Le livre rare dans la ville de Galatz, pag.417- 422
55 Muzeul Național, II, 1975 Despre economia bănească românească în sec. XVII-XVIII /Sur l'économie monétaire roumaine pendant les XVIIe—XVIIIe siècles, pag.423-425
56 Muzeul Național, II, 1975 Iconografia ca izvor de cercetare a culturii populare feudale / L'iconographie populaire comme source de recherche scientifique sur la culture féodale, pag.427- 438
57 Muzeul Național, II, 1975 Hrisovul de organizare autonomă a breslei brutarilor bucureșteni din anul 1818 / Un document concernant l'organisation autonome de la corporation des boulangers bucarestois en 1818, pag.439-444
58 Muzeul Național, II, 1975 Contribuții la istoria marinei și navigației în România, 1829-1866 / Contributions à l'histoire de la marine et de la navigation en Roumanie (1829—1866), pag.445-452
59 Muzeul Național, II, 1975 Drumuri mehedințene din perioada Regulamentului Organic / Les routes du dép. Mehedinți à l'époque du Règlement Organique, pag.453-461
60 Muzeul Național, II, 1975 Date noi privind începuturile Academiei Mihăilene din Iași, pag.463-467
61 Muzeul Național, II, 1975 Contribuții documentare cu privire la cunoașterea cheltuielilor pentru trupele de ocupație a Bucureștilor în anii 1848-1851 /, pag.469-474
62 Muzeul Național, II, 1975 Două documente semnificative din anii 1862 și 1891 privind lupta pentru drepturi și libertăți a populației românești din Lăpuș, Satmar, Chioar și Sălaj /, pag.475-484
63 Muzeul Național, II, 1975 O corespondență inedită din timpul războiului pentru cucerirea independenței de stat a României / Une correspondance inédite du temps de la Guerre d'Indépendence de la Roumanie, pag.485-490
64 Muzeul Național, II, 1975 Documente inedite privind moștenirea muzeografică a lui George Barițiu /Des documents inédits relatifs à l'héritage muséologique de George Barițiu, pag.491- 493
65 Muzeul Național, II, 1975 Date privind construirea Palatului Poștelor, actualul sediu al Muzeului de Istorie al R.S. România / Les données concernant la construction du Palais des postes, l'actuel siège du musée de l'histoire de la république socialiste de roumanie, pag.495-504
66 Muzeul Național, II, 1975 Contribuții bibliografice și arhivistice la tematica unui viitor muzeu de istorie modernă și contemporană a județului Dîmbovița /, pag.505- 511
67 Muzeul Național, II, 1975 Contribuția cercetării istorice la creșterea și valorificarea patrimoniului muzeistic al secției de istorie modernă și contemporană a muzeului județean Galați /, pag.513-519
68 Muzeul Național, II, 1975 Consecințele economice și politice ale împrumuturilor de stat contractate de România în anii crizei economice de suprapoducție (1929-1933) /, pag.521-526
69 Muzeul Național, II, 1975 Unele aspecte privind lupta clasei muncitoare din București în anii 1934-1936 / Quelques aspects concernant la lutte de la classe ouvrière bucarestoise pendant les années 1934—1935, pag.527- 531
70 Muzeul Național, II, 1975 Puncte de referință în ilustrarea lupei antifasciste la Muzeul Olteniei / Points de référence dans l'illustration de la lutte antifasciste au Musée de l'Olténie, pag.533-536
71 Muzeul Național, II, 1975 Constituirea în cadrul secției de istorie a muzeului din Satu Mare a unui fond documentar privind tradițiile culturale românești satmărene /, pag.537-540
72 Muzeul Național, II, 1975 Probleme ale conservării manuscriselor și tipăriturilor la Muzeul de Istorie al R.S. România / Problémes de la conservation des manuscrits et des imprimés dans le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.547- 550
73 Muzeul Național, II, 1975 O nouă metodă de dublare cu ceară și colofoniu / Une méthode nouvelle de doublage avec cire et colophone, pag.551-555
74 Muzeul Național, II, 1975 Cîteva aspecte în legătură cu patologia pietrei: probleme de diagnosticare și tratament /Quelques aspects concernant la pathologie de la pierre; des problèmes de diagnostic et de traitement, pag.557-562
75 Muzeul Național, II, 1975 Relația obiect-mediu în conservarea patrimoniului muzeal / La relation objet-milieu dans la conservation du patrimoine muséeal, pag.563-568
76 Muzeul Național, II, 1975 Restaurarea unui jilț domnesc din 1767 / La restauration d'une chaise princière de 1767, pag.569-576
77 Muzeul Național, II, 1975 Contribuții ale laboratorului de restaurarea textilelor la cercetarea științifică (identificări, datări, atribuiri ale țesăturilor vechi de artă) /, pag.577- 581
78 Muzeul Național, II, 1975 Necesitatea prezenței restauratorului pe șantierul arheologic / La nécessité de la présence du restaurateur au chantier archéologique, pag.583-585
79 Muzeul Național, II, 1975 Metode moderne de analize fizico-chimice folosite în procesul restaurării / Des méthodes modernes d'analyses phisico-chimiques employées dans le processus de la restauration, pag.587- 590
80 Muzeul Național, II, 1975 O scurtă notă biografică păstrată sub straturile de repictări ale unui tablou de Frans Pourbus / Courte note biographique maintenue sous les couches de repeint d'un tableau de Frans Pourbus, pag.591-596
81 Muzeul Național, II, 1975 Note, pag.599-600
82 Muzeul Național, II, 1975 Constituirea colecțiilor de istorie. Criterii de clasificare / Le thème: La constitution des collections d'histoire. Des critères de classification, pag.603-617
83 Muzeul Național, II, 1975 Cuvînt de încheiere a Sesiunii științifice de comunicări / Discours de clôture de la Session scientifique de communications, pag.619-622
84 Muzeul Național, II, 1975 In memoriam, pag.623-627
S-au listat 84 de articole corespunzătoare