Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, IX, 1997

ISSN:1015-0323
Anul:1997
Referință:IX, anul 1997
Descarcă fișierul:


Urmează 38 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, IX, 1997 A existat un regulament de funcționare a primei instituții muzeale din București?/ Il y a un règlement de fonctionnement du premier musée de Bucarest?, pag.7-11
2 Muzeul Național, IX, 1997 Aspecte ale organizării judecătorești în documente inedite din patrimoniului muzeului / Aspects concernant l'organisation judiciaire dans des documents inédits gardés dans le patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.13-18
3 Muzeul Național, IX, 1997 Modelul balcanic al constituirii statului național modern. Romania și Serbia (I) / Le modèle balcanique de la constitution de l'état national moderne. La Roumanie et la Serbie (I), pag.19-28
4 Muzeul Național, IX, 1997 Raportul de interdependență dintre istorie și limba română reflectat în colecțiile bibliotecii lui Timotei Cipariu / Le rapport d'interdépendance entre l'histoire et la langue roumaine reflété dans les collections de la bibliothèque de Timotei Cipariu, pag.29-34
5 Muzeul Național, IX, 1997 O casă de comerț bucureșteană - Casa Capșa - în competiții interne și internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea/Une maison de commerce bucarestoise - La maison Capșa dans des competitions de la deuxième moitié du XIX* siècle, pag.35-41
6 Muzeul Național, IX, 1997 Un proiect de stemă orășenească pentru Botoșani la 1865 /Projet d'un blason municipal pour Botoșani à 1865, pag.43-45
7 Muzeul Național, IX, 1997 Premisele externe ale abdicării domnitorului Alexandru Ioan Cuza/Les prémisses extérieures de l'abdication du prince Alexandru loan Cuza, pag.47-79
8 Muzeul Național, IX, 1997 Implicarea presei în construirea Ateneului Român /Implication de la presse dans l'édification de l'Athénée Roumain, pag.81-86
9 Muzeul Național, IX, 1997 Tradițional și alogen în viața cotidiană bucureșteană: Alimentația (sec. al XIX-lea)/ Traditional and foreign features in Bucharest every day life -the nourishment- the 19th century, pag.87-95
10 Muzeul Național, IX, 1997 Priorități românești în aeronautica reactivă /Priorités roumaines dans l'aéronautique réactive, pag.97-103
11 Muzeul Național, IX, 1997 Asociația pentru ridicarea statuii lui Miron Costin la Iași / Association pour l'édification de la statue de Miron Costin a Jassy, pag.105-112
12 Muzeul Național, IX, 1997 Romania la conferințele de pace de la Haga. 1899: 1907. Fotografii originale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României /, pag.113-116
13 Muzeul Național, IX, 1997 Un album al oștirii de la finele secolului al XIX-lea - necunoscut /album of the army from the end of the 19th century - unpublished, pag.117-126
14 Muzeul Național, IX, 1997 Contribuții la un portret de muzeograf: Alexandru Saint Georges /Contributions à un portret de muséologue: Alexandru Saint-Georges, pag.127-143
15 Muzeul Național, IX, 1997 Expozițiunea generală română din București - Considerații după nouă decenii / L'éxposition générale roumaine de Bucarest 1906 -Considération après neuf décennies, pag.145-157
16 Muzeul Național, IX, 1997 Din istoria relațiilor sportive româno-franceze /Aspects des relations sportives roumaine-françaises, pag.159-166
17 Muzeul Național, IX, 1997 Misiunea aeronautică franceză în România (1916-1917) / La mission aéronautique française en Roumanie (1916-1917), pag.167-175
18 Muzeul Național, IX, 1997 Mărturii din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României privind Unirea Basarabiei cu România /Testimonies in the collections of the National History Museum of Romania regarding the union of Basarabia and Romania, pag.177-182
19 Muzeul Național, IX, 1997 Iuliu Maniu și delegația română la conferința de pace de la Paris din 1919 / luliu Maniu and the Romanian delegation at the Peace Conference - Paris, 1919, pag.183-189
20 Muzeul Național, IX, 1997 Mareșalul Constantin Prezan și moșia Schinetea /Le maréchal Constantin Prezan et le domaine Schinetea, pag.191-196
21 Muzeul Național, IX, 1997 Contribuții la cunoașterea autorului monumentului eroilor aerului din București /Contributions concernant l'auteur du monument des Héros de l'air de Bucarest, pag.197-210
22 Muzeul Național, IX, 1997 Bijuteriile reginei Maria / Queen Mary's jewellery, pag.211-227
23 Muzeul Național, IX, 1997 Descoperirea coifului de la Poiana Coțofenești, jud. Prahova. Scurtă istorie /La découverte du heaume de Poiana Coțofenești, le départament de Prahova. Courte présentation, pag.229-233
24 Muzeul Național, IX, 1997 Barilul de la Khorsabad, un prețios document din patrimoniul Muzeului Național de istorie a României /La baril de Khorsabad, un précieux document conservé dans les collections du Musée National d'Histoire de la Roumanie, pag.235-252
25 Muzeul Național, IX, 1997 Legislația sanitară în perioada interbelică / Sanitary laws in the interwar period, pag.253-260
26 Muzeul Național, IX, 1997 Presa românească despre sosirea principelui Carol în țară - iunie 1930 /La presse roumaine au sujet de l'arrivée du prince Charles en Roumanie - Juin 1930, pag.261-271
27 Muzeul Național, IX, 1997 Presa străină despre sosirea lui Carol al II-lea și actul restaurației din 8 iunie 1930 / L'arrivée de Charles II et l'acte de la Restauration du 8 Juin 1930 dans la presse étranjère, pag.273-280
28 Muzeul Național, IX, 1997 Politici naționale și minorități etnice: repere privind statutul românilor din Balcani în perioada interbelică / Politiques nationales et minorités ethniques: repères concernant le statut des roumains des Balkans pendant l'entre deux guerres, pag.281-289
29 Muzeul Național, IX, 1997 1 August 1943. Documente inedite /1 Août 1943- documents inédits, pag.291-298
30 Muzeul Național, IX, 1997 Acțiunile de luptă ale aeronauticii pentru combaterea atacurilor aeriene asupra teritoriului României în perioada aprilie-august 1944 / Les actions de lutte de l'aéronautique pour combatre les attaques aériens du territoire roumain en avril -août 1944, pag.299-304
31 Muzeul Național, IX, 1997 Aviatorul Mihail Pavlovschi, participant la luptele aeriene din cel de-al II-lea război mondial / Pilot Mihail Pavlovschi, a participant to the air fights during the Second World War, pag.305-308
32 Muzeul Național, IX, 1997 Învățătorul-căpitan de rezervă Alexandru I Moldoveanu - erou sau "bandit" /"The Teatcher" - the reserve capitain Alexandru I. Moldoveanu - a hero or a brigand?, pag.309-317
33 Muzeul Național, IX, 1997 Aspecte privind propaganda radiofonică în anii celui de-al doilea război mondial /Des aspects concernant la propagande radio pendant la deuxième guerre mondiale, pag.319-327
34 Muzeul Național, IX, 1997 Mihai Antonescu despre cel de-al doilea război mondial - campania de est - și organizarea Europei postbelice /Mihai Antonescu, on the Eastern Campaign of the Second World War and the organization of the after-war Europe, pag.329-334
35 Muzeul Național, IX, 1997 Activitatea generalului de divizie Dimitriu Sava Mircea în cele trei războaie din prima jumătate a secolului al XX-lea, văzută de comandanții săi /, pag.335-345
36 Muzeul Național, IX, 1997 Muzeul de Istorie German: concepții de organizare și modalități de expunere / Le Musée d'Histoire Allemande: conceptions d'organisation et modalitées de présentation, pag.347-352
37 Muzeul Național, IX, 1997 Iscusința meșterilor anonimi sursă de inspirație a tehnicii moderne / L'ingéniosité des artisants anonymes source d'inspiration pour la technique moderne, pag.353-357
38 Muzeul Național, IX, 1997 Medalii și insigne emise cu prilejul comemorării unor licee /Médailles et insignes frappées a l'occasion de l'anniversaire des lycées roumains, pag.359-362
S-au listat 38 de articole corespunzătoare