Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, XV, 2003

ISSN:1015-0323
Anul:2003
Referință:XV, anul 2003
Descarcă fișierul:


Urmează 35 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, XV, 2003 Epoca romană târzie și cronologia atacurilor transdanibiene. Analiza componentelor etnice și geografice (partea a doua, de 565 la 626) / The timeline of the raids across Middle and Lower Danube, pag.3-36
2 Muzeul Național, XV, 2003 Un sat dispărut - Blagodești / About a dissapeared village – Blagodești, pag.37-43
3 Muzeul Național, XV, 2003 Mihnea al II-lea Turcitul, domn creștin sau dregător otoman? Mihnea II le Turc, prince chrétien ou dignitaire ottoman?, pag.44-53
4 Muzeul Național, XV, 2003 "G-K", o monogramă din secolul al XVII-lea a asociației meșterilor căhlari din Brașov / "G - K" - Un monogramme du XVII ème siècle de l'association des maîtres de carreaux de poêles de Brașov, pag.54-60
5 Muzeul Național, XV, 2003 Descendența familiei boierilor din Șuici pe baza unor documente din colecția Muzeului Național de Istorie a Romaniei (1653-1861) / Descendants of the boiars of Șuici, pag.61-80
6 Muzeul Național, XV, 2003 Biografia unui cărturar moldovean Logogătul Eustatie Berindei, pag.81-91
7 Muzeul Național, XV, 2003 Capitalele Țărilor Române în relatările călătorilor străini la sfârșitul epocii fanariote (1774-1821) / Les capitales des Pays Roumains à travers les récits des voyageurs étrangers à la fin de l'époque phanariote (1774-1821), pag.92-110
8 Muzeul Național, XV, 2003 Ceremonia ospețelor la curtea domnească în secolul al XVIII-lea / La ceremonie des festins a la cour princiere au XVIIIème siècle, pag.111-119
9 Muzeul Național, XV, 2003 Litografia europeană în secolul al XIX-lea. Repere istorice , tehnice și stilistice, funcționalitate / La litographie Européenne au XIX Siècle repèreshistoriques techniques et stylistiques, fonctionnalité, pag.120-140
10 Muzeul Național, XV, 2003 O alianță matrimonială franco-moldavă, Ecaterina Balș, baroană de Thorenc / Une alliance matrimoniale franco-moldave - Ecaterina Balche, Baronne de Thorenc, pag.141-149
11 Muzeul Național, XV, 2003 Tradiție și modă în uniformele militare românești 1830-1920 / Tradition and fashion in military uniforms of Modern Romania 1830-1920, pag.150-190
12 Muzeul Național, XV, 2003 Bălăcenii în istoria românilor. Documente inedite de arhivă / Les Bălăceanos dans l'histoire des roumains. Documents inedits, pag.191-201
13 Muzeul Național, XV, 2003 Duelul la români. Reglementări și cazuri celebre / Le duel chez les roumains. Reglements et cas célébrés, pag.202-210
14 Muzeul Național, XV, 2003 Personalitatea și opera domnitorului Al.Ioan Cuza reflectată în medalistică / La personalité et l'oeuvre du Prince Al. I. Cuza dans l`art de la médaille, pag.211-247
15 Muzeul Național, XV, 2003 Mihail Kogălniceanu. Mărturii muzeistice. La 185 de ani de la naștere / Mihail Kogălniceanu. Temoignages muséologigues. 185 années depuis sa naissance, pag.248-252
16 Muzeul Național, XV, 2003 Reglementări legislative privind căsătoria ofițerilor în perioada 1870-1936 / Legal reglementations concerning the marriages of the officers between 1870 - 1936, pag.253-259
17 Muzeul Național, XV, 2003 O "întrecere pe jos" pe distanța București-Pitești-București în anul 1896 / A marching competition: Bucharest-Pitesti-Bucharest, 1896, pag.260-264
18 Muzeul Național, XV, 2003 Pompiliu Eliade, un român "normalian". Schiță biografică / Pompiliu Eliade, Un roumain normalien. Esquise biographique, pag.265-279
19 Muzeul Național, XV, 2003 Participarea casei Capșa la expoziții ale cooperatorilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea / La participation de la Maison Capșa aux expositions des coopérateurs de la fin du XIXème siècle, pag.280-287
20 Muzeul Național, XV, 2003 Câteva observații cu privire la medalia exploatării aurifere de la Brezoi, jud. Vâlcea / Quelques observations concernant la medaille relative a l'exploitation d'or de Brezoï Dep. de Vâlcea, pag.287-289
21 Muzeul Național, XV, 2003 Galeria Kalinderu / Kalinderu Gallery, pag.290-299
22 Muzeul Național, XV, 2003 Mărturii ale unei hotărâri istorice, așteptată "de o mie de ani" / Mementos of a historic resolution expected „For a thousand years...", pag.300-310
23 Muzeul Național, XV, 2003 Medalii, plachete, ordine, decorații, monede și bancnote cu portretele regelui Ferdinand I și reginei Maria / Medals, plaquettes, orders, decorations, coins and banknotes with the portraits of the King Ferdinand I and Queen Marry, pag.311-341
24 Muzeul Național, XV, 2003 Mareșalul Alexandru Averescu, personalitate marcantă a istoriei naționale / Le maréchal Alexandre Averescu, personalité marquante de l'histoire nationale, pag.342-349
25 Muzeul Național, XV, 2003 Măsuri antisemite în perioada interbelică / Mesures antisemites pendant la periode d'entre guerre, pag.350-359
26 Muzeul Național, XV, 2003 Aspecte privind participarea armatei române la luptele pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord 22 iunie-26 iuli 1941 / Aspects concernant la participation de l'armée roumaine, pag.360-367
27 Muzeul Național, XV, 2003 Funeraliile mareșalului Constantin Prezan / Les funerailles du maréchal Constantin Prezan, pag.368-372
28 Muzeul Național, XV, 2003 Instaurarea comunismului în România. Percepții ale Seviciului special de informații / Installment of the communist regime in Romania. Perceptions of the Special Intelicence Service, pag.373-378
29 Muzeul Național, XV, 2003 Marea demonstrație din București de la 8 noiembrie 1945 / La grande demonstration du 8 Novembre 1945 de Bucarest, pag.379-388
30 Muzeul Național, XV, 2003 Gheorghe I. Brătianu - de la personalitate publică la martir politic în închisoarea comunistă de la Sighet / Georges I. Brătianu - Personalité publique et martyr politique dans la prison communiste de Sighet –, pag.389-397
31 Muzeul Național, XV, 2003 Despre institute și universități în dezbaterile biroului politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român - 1948-1950 / About institutes and colleges in the Roumain Workers' Party Political Bureau's meetings - 1948-1950, pag.398-400
32 Muzeul Național, XV, 2003 Partidul-Stat, redimensionarea vieții cultural-spirituale în perioada 1948-1950 / The State-Party. Resizing of the Cultural and Spiritual life between 1948 – 1950, pag.401-424
33 Muzeul Național, XV, 2003 Tribunalul poporului - instrument al justiției proletare - / The people` s court - An instrument of popular justice, pag.425-443
34 Muzeul Național, XV, 2003 Circumstanțele unei condamnări politice. Studiu de caz / Les circonstances d'une condamnation politique. Étude de cas, pag.444-449
35 Muzeul Național, XV, 2003 Abordarea războiului din Vietnam pe plan extern / The Romanian politics regarding the Vietnam war, pag.450-461
S-au listat 35 de articole corespunzătoare